ถอดรหัสเส้นทาง 46 ปีตลาดหุ้นไทย กับก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

Highlight

จากมีแค่หุ้น 16 ตัว และเปิดซื้อขายเพียงวันละ 2 ชั่วโมง
สู่ตลาดหุ้นอันดับ 1 ในอาเซียน

46 ปีตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่เปิดซื้อขายในวันแรก ใครผ่านจุดไหนกันมาบ้าง?

#SETSOURCE #46ปีตลาดหุ้นไทย

ถอดรหัสเส้นทาง 46 ปีตลาดหุ้นไทย กับก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ชวนย้อนไทม์ไลน์ตลาดหุ้นไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และการเดินทางในอนาคตที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้ทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เติบโตไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3vPxu7W

Popular Topics