7-11 มากแค่ไหนในแต่ละจังหวัด?

Highlight

ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อ 23,595 แห่ง เป็น 7-Eleven ไปแล้วครึ่งหนึ่ง (13,838 สาขา หรือคิดเป็น 59% สาขาทั่วประเทศ) ครองสัดส่วนตลาดร้านสะดวกซื้อไปมากถึง 73.60% หรือ 290,418 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวมราว ๆ 4 แสนล้านบาท

.

สาขาเยอะขนาดนี้ ถ้าดูรายจังหวัดจะมี 7-Eleven มากขนาดไหน? #Agenda รวบรวมมาให้แล้ว

.

โดยจังหวัดที่มีจำนวน 7-Eleven มากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่

1) จังหวัดกรุงเทพมหานคร มี 7-Eleven มากถึง 3,557 สาขา

2) จังหวัดชลบุรี มี 7-Eleven 902 สาขา

3) จังหวัดนนทบุรี มี 7-Eleven 591 สาขา

.

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวน 7-Eleven น้อยที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร ที่มีจำนวน 7-Eleven เพียง 22 สาขาเท่านั้น

.

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ 7-Eleven เติบโต?

– การขยายตัวของเมือง

การขยายตัวของเมืองกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ในแต่ละจังหวัด ทำให้สภาพเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น และชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลง เริ่มมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 7-Eleven จึงมีการขยับขยายสาขาไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่

.

–  พฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่

คนในยุคนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี การซื้อของที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว จากร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ที่เน้นความสะดวกสบายเป็นหัวใจหลักจึงตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่ได้อย่างดี จน 7-Eleven มีกระแสตอบรับจนเติบโตเรื่อยมาทุกปี

.

– ดึง Big Data มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

ทุกใบเสร็จไม่ใช่การทิ้งไปเปล่า ๆ แต่เป็นคลังข้อมูลสำคัญ สินค้าไหนคนมักซื้อคู่กัน สินค้าไหนขายได้ดีที่โลเคชันนี้ ทุกการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การวางแผน และการขยายกลุ่มสินค้า ประกอบกับการตั้งราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ผ่านการเก็บข้อมูล Big Data และเอามาปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เช่น การเพิ่มสินค้า การจัดเรียงสินค้า การทำระบบสมาชิก โปรโมชัน ฯลฯ ยิ่งทำให้ 7-Eleven สามารถตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

.

เดินไปไหนก็เจอ มีเยอะไปหรือกำลังดี? 

– แง่มุมผู้บริโภค

ในการแข่งขันเสรี ยิ่งแข่งกันพัฒนา ลูกค้ายิ่งได้ประโยชน์ ในการขยับขยายและแข่งขันกันของอุตสาหกรรม Modern Trade โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อที่เข้าถึงคนได้มากที่สุด ย่อมดีต่อผู้บริโภคในเรื่องของความหลากหลาย และความสะดวกสบาย แถม 7-Eleven ยังทำระบบสมาชิกในการแลกรับส่วนลดหรือของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย 

.

– แง่มุมผู้ประกอบการ

จากจำนวนสาขาทั้งหมดนับหมื่น ส่วนหนึ่งเป็นสาขาที่อยู่ภายใต้ระบบ “แฟรนไชส์” 

ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ที่มาพร้อมสูตรสำเร็จในการบริหารร้าน 

.

แต่การที่มี 7-Eleven เกิดขึ้นเยอะและรวดเร็วในหลายพื้นที่ สำหรับร้านขายของชำ 7-Eleven ก็ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว และอาจทำให้มองว่าเป็นสาเหตุที่จำนวนร้านท้องถิ่นเหล่านี้ลดลง และเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นเมื่อมี 7-Eleven หลายสาขาเกิดขึ้นใกล้ ๆ ในบริเวณใกล้เคียง

.

สัดส่วนการครองตลาดที่สูงมากทำให้เกิดอำนาจต่อรองที่มากขึ้น 

จึงเกิดคำถามหลายต่อหลายครั้งว่าภาครัฐจึงควรส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย หรือปรับโครงสร้างของธุรกิจร้านสะดวกซื้อหรือไม่ในอนาคต

.

ที่มา : CPAll, Euromonitor, ASEAN Today, Krungsri, thaismescenter, Faculty of International Relations, Daito Bunka University Japan, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย): ปัญหาและทางแก้ไข

Popular Topics