เพราะการก่อสร้าง…ต้องไม่สร้างมลพิษเป็นของแถมส่อง 5 นวัตกรรมการก่อสร้างล้ำ ๆ ลดคาร์บอนด้วย Green Construction

Highlight

ทุกคนน่าจะสัมผัสถึงความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว สักพักก็ฝนตกรุนแรง ไม่เหมือนอากาศที่เราคุ้นเคยตอนยังเด็ก โลกกำลังร้อนขึ้นจริง ๆ แล้ว นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ “ความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องตระหนักถึง รัฐ เอกชน และประชาชนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมการกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รู้สึกตัวเร็ว แล้วเริ่มต้นแก้ไข ก่อนสายเกินไป 

ความยั่งยืนขยายไปสู่ทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่การผลิต เกษตรกรรม อาหาร ยานพาหนะ การขนส่ง การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ผ่านการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาอุดรูรั่ว แก้ไขปัญหา ยกระดับการทำงาน กระทั่งการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนระดับโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นกัน

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลก ข้อมูลของ The Boston Consulting Group (2018) เคยคาดว่ามีมูลค่าสูงคิดเป็น 6% ของ GDP โลก และสร้างการจ้างงานกว่า 100 ล้านคนในแน่ละปี อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นผู้บริโภควัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาล จากรายงานของ World Green Building Council (2021) ประเมินว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างปล่อยคาร์บอนประมาณ 39% ของโลก คิดเป็น 28% เกิดจากการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การทำความร้อน และอีก 11% ที่เหลือมาจากวัสดุและการก่อสร้าง นอกจากนี้อุตสหากรรมการก่อสร้างยังติด Top 5 ของอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงที่สุดของโลกทุกปี 

เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความคาดหวังว่า ‘สิ่งปลูกสร้าง’ ของพวกเขา ควรมีที่มาที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนความยั่งยืนภายใต้ฟังก์ชั่นการใช้งานกระตุ้นบรรดาผู้ประกอบการให้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานการก่อสร้างไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น โดยมีตัวแปรที่สำคัญคือ ‘เทคโนโลยี’ และ ‘การศึกษาวิจัย’ กำเนิดเป็น ‘นวัตกรรมการก่อสร้าง’ ที่ออกมาซัพพอร์ตแนวคิด Green Construction คือ การทำงานก่อสร้างภายใต้สภาพแวดล้อมปลอดภัย ขับเคลื่อนความยั่งยืน (Built Environment) ด้วยการลดกระทบต่อสุขภาพของผู้คน (Human Health) รวมถึงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (Natural Environment) ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสิ้นสุด ซึ่งเป็นเทรนด์ด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับโลก ณ ขณะนี้

ปัจจุบัน นวัตกรรมการก่อสร้างยกระดับการทำงานก่อสร้าง ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสรรพื้นที่ทำเล การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทุบทำลาย สามารถแก้ไข Pain Point เดิม เพิ่มเติม Solution ใหม่สำหรับการทำงานก่อสร้าง ที่สำคัญ ยังมีส่วนช่วยลดมลพิษและคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม นวัตกรรมล้ำ ๆ ที่จะทำให้การก่อสร้าง ไม่ก่อมลพิษ ไม่สร้างคาร์บอน จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง มาหาคำตอบไปพร้อมกับ CPAC Green Construction กัน

1. CPAC BIM (Building Information Modeling) เทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง ลบภาพจำการจัดการแบบหัวหมุน ขั้นตอนดีลผู้รับเหมา คุยงานออกแบบกับอินทีเรีย สู้รบกับนายช่างวิศวะ นวัตกรรมนี้เป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกคนใน Ecosystem เห็นภาพการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง การดูแลรักษา และตรวจสอบจุดบกพร่อง ทำให้งานก่อสร้างมีข้อผิดพลาดน้อย ลดการตีกลับ ทำให้ต้องเสียทรัพยากรเพื่อการแก้ไขงานโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยให้การก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ CO2 การใช้น้ำ วัสดุก่อสร้าง การใช้พลังงาน แรงงานมนุษย์ รวมถึงลดขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้าง (Waste) ในระหว่างการก่อสร้างได้ถึง 5-15%

2. CPAC Drone Solution การประเมินพื้นที่เป็นขั้นตอน เริ่มต้นของงานก่อสร้าง หากทำงานไม่ละเอียดมากพออาจทำให้เสียเวลา ยิ่งในพื้นที่ขนาดใหญ่ ยิ่งต้องใช้ทรัพยากรสูง การนำโดรนมาพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการก่อสร้างจึงเป็นทางออก มีประโยชน์ต่อการประเมินระดับความสูงต่ำของพื้นที่ สภาพแวดล้อมโดยรวม ก่อนนำข้อมูลมาออกแบบโครงการ เจ้าของโครงการสามารถใช้พื้นที่ทุกอย่างได้เต็มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำ มีความแม่นยำสูง และควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ

3. CPAC 3D Printing Solution หมดยุคของการก่อปูนทำโครงสร้าง ด้วยนวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับโลกด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ควบคุมกระบวนการก่อสร้าง ทำให้การขึ้นรูปโครงสร้างและตัวอาคารตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถทำได้ทั้งงาน Construction (งานก่อสร้าง) และ Decoration (งานตกแต่ง) นวัตกรรมนี้ช่วยประหยัดเวลามากขึ้น เช่น  ลดระยะเวลาก่อสร้างผนังลง 66% ลดแรงงานมนุษย์ที่อาจเกิดความผิดพลาดสูงถึง 50% และลดเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้างลงอย่างน้อย 70% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่ที่จัดอยู่ในกลุ่มขยะกำจัดยาก  ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น ควบคุมการทำงานให้มีคุณภาพซึ่งเป็นวิธีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ CO2 ในงานก่อสร้างอีกด้วย

4. CPAC Smart Structure Solution สำหรับผู้ออกแบบ หรือผู้ก่อสร้าง บ้าน คอนโด หรือธุรกิจหอพักต้องถูกในสิ่งนี้ ! นวัตกรรมนี้ให้บริการทั้งออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบโครงสร้างพรีแคส (Precast) ควบคุมทุกขั้นตอนด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ก่อสร้างรวดเร็ว ช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบ Conventional และการใช้โครงสร้างสำเร็จรูปแทนการก่ออิฐ ใช้เวลาก่อสร้างและติดตั้งน้อย แก้ปัญหาขาดแคลนฝีมือและแรงงาน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนและคุณภาพได้อย่างแม่นยำ ที่สำคัญ คือ ช่วยลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างที่หน้างานได้อย่างน้อย 80% ตามแนวคิด CPAC Green Construction

5. CPAC Ultra Bridge Solution การสร้างสะพานเป็นงานก่อสร้างที่ท้าทายเพราะต้องให้ความสำคัญทั้งความแข็งแรง หลักความสมดุล และการใช้งาน มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน นวัตกรรมงานสะพาน พัฒนาขึ้นเพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตสมรรถนะสูง จากเทคโนโลยี UHPC (Ultra High-Performance Concrete) เป็นคอนกรีตคาร์บอนต่ำ ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าคอนกรีตทั่วไป คือ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 20% และยังลดขนาดงานโครงสร้าง ไม่จำเป็นต้องลงทุนวัสดุใช้สอยมากเกินจำเป็น แต่สามารถสร้างสะพานที่ทนทานขึ้น ภายในระยะเวลาก่อสร้างที่ลงลงประมาณ 20% ตอบโจทย์เรื่องดีไซน์และการปรับทัศนียภาพ

เทคโนโลยีที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของนวัตกรรมการก่อสร้างสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อส่งเสริมแนวคิด Green Construction นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนคอนกรีต กระเบื้อง เสาคาน เป็นต้น ผ่านกระบวนการผลิตและการนำไปใช้ ด้านองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตหสากรรมการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมระดับโลก เริ่มส่งสัญญาณการปรับปรุงวิธีการทำงาน หวังลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมาย Net Zero สังคมที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Ecosystem อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้รับเหมารายใหญ่-รายย่อย สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง บริษัทการบำรุงรักษา หรือแม้แต่ผู้บริโภคเอง ต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน เลือกวิธีการที่ตอบโจทย์ของ CPAC Green Solution เพราะการก่อสร้าง ไม่ว่าเป็นการขยายตัวของเมือง ไล่ระดับลงมาถึงการปลูกบ้าน สร้างสิ่งปลูกสร้างสเกลเล็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องผลิตมลพิษต่อดิน น้ำ อากาศ หรือสร้างคาร์บอนเป็นของแถมให้โลกอีกต่อไป

Popular Topics