สรุป 6 ปรากฎการณ์ ‘สาธารณสุขไทย’ ดังทั่วโลก

Highlight

รายงานโดยปีHilightผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์2538GPO-VIR
รวมตัวยารักษาโรคเอดส์
3 ชนิดในเม็ดเดียว
ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
วิธีรักษาธาลัสซีเมียแบบใหม่ (ร่วมคิดค้น)ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ร่วมมือกับทีมแพทย์ต่างประเทศ2561ใช้การบำบัดยีนรักษารักษาโรคธาลัสซีเมียหายขาดจากโรคไม่ต้องรอผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด
แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาทีมแพทย์รพ. ราชวิถี
นพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช และ รศ.นพ.สืบสาย คงแสงดาว
2563ใช้ยา 2 ชนิด เพื่อรักษาผู้ติดไวรัสโคโรนาแนวทางการรักษาผู้ติดไวรัสโคโรนาผลตรวจเชื้อเป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง
วัคซีนไรฝุ่น ศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล2562ผลิตวัคซีนไรฝุ่นรายแรกในกลุ่มอาเซียนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาแพง
ผ่าตัดภายในโพรงมดลูกด้วยกล้องศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์2546ใช้ยาแทนแท่งเหล็ก ผ่าตัดได้ง่ายขึ้นปากมดลูกนุ่มและขยายตัวได้ดี ผ่าตัดได้ง่ายลดความเสี่ยงการเกิดปากมดลูกฉีกและมดลูกทะลุ
พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียไบโอเทค2557พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียนำไปใช้ในพื้นที่ระบาดได้ทันทีอ่านผลง่าย สะดวก เพียง 55 นาที

Popular Topics