กรณีศึกษา ‘เลบานอน’ ทำไมแย่

Highlight

หตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อสามวันก่อน กระตุ้นความสนใจคนกลับมาที่เลบานอนอีกครั้งโดยเผยให้เห็นความย่ำแย่ที่เกิดจากการเพาะบ่มปัญหามาเป็นเวลานานของเลบานอน

เหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อสามวันก่อน
กระตุ้นความสนใจคนกลับมาที่เลบานอนอีกครั้ง
โดยเผยให้เห็นความย่ำแย่ที่เกิดจากการเพาะบ่มปัญหา
มาเป็นเวลานานของเลบานอน

เลบานอนกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจ
โดยมีหนี้สาธารณะสูงติด 3 อันดับของโลก
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 150%
25% ของประชากรว่างงาน
ค่าครองชีพสูงขึ้นถึง 190% สวนทางกับรายได้
รัฐก็ไม่มีเงินจัดสรรสวัสดิการให้ประชาชน
คนเลบานอนอยู่กับสาธารณูปโภคที่ย่ำแย่
GDP ปี 2019 ของเลบานอนอยู่ที่ -5.6%

ปัจจัยสำคัญที่ทำเศรษฐกิจมีปัญหาเรื้อรัง
คือ การเมืองด้อยคุณภาพ
หลังสงครามกลางเมืองที่กินเวลากว่า 15 ปี สงบลงในปี 2005
การเมืองเลบานอนเต็มไปด้วยการแบ่งฝักฝ่าย
ปัญหาคอร์รัปชัน ระบบอุปถัมภ์
ปี 2019 ค่าดัชนี CPI อยู่ที่ 28 จาก 100
เป็นอันดับที่ 137 จาก 180 ประเทศ
(CPI ต่ำหมายถึงโปร่งใสน้อย คอร์รัปชันสูง)

นอกจากนั้นในปี 2014 ตอนเกิดสงครามซีเรีย
UNHCR อนุมัติให้ชาวซีเรียล้านกว่าคนอพยพมาเลบานอน
ทำให้รัฐต้องดูแลประชากรที่เพิ่มขึ้น
เลบานอนเสียรายได้ไปถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกิดปัญหาความยากจนกับชาวเลบานอนกว่า 170,000 คน

ชาวเลบานอนออกมาประท้วงรัฐบาลอยู่เรื่อยๆ
ครั้งใหญ่ล่าสุดเกิดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
เงินปอนด์เลบานอนอ่อนค่าลง
ประเทศขาดแคลนสกุลเงินต่างประเทศ
ประชาชนคัดค้านที่รัฐพยายามหารายได้
จากการเก็บภาษีการโทรผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp
ทำให้นายกต้องลาออก ภาษีถูกยกเลิก
นายกที่ขึ้นมาใหม่ก็ยังจัดการปัญหาไม่ได้

โควิดและเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเบรุตยิ่งตอกย้ำ
ว่าเลบานอนกำลังอยู่ในช่วงวิกฤติ
ที่อาจนำประชาชนไปสู่ความยากจนและขาดแคลนอาหาร

อาจต้องดูต่อไปว่า ระเบิดที่เลบานอนจะต่อความสนใจได้นานแค่ไหน
เงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจาก IMF ที่เลบานอนได้ไป
จะถูกทำให้เกิดผลที่คุ้มค่าหรือเปล่า หรือจะหายวับไปและประชาชนทนทุกข์เหมือนเดิม

#AGENDA สรุปปัจจัยที่ทำให้เลบานอนกำลังอยู่ในวิกฤตมาให้ดูกันครับ

Popular Topics