คนไทยอายุเกิน 100 มากแค่ไหนในแต่ละจังหวัด?

Highlight

คิดว่าตัวเองจะอยู่ถึง 100 ปีไหม?

เมื่อคนไทยอายุเกิน 100 มากขึ้นปีละหมื่นคน

.

36,845 คน คือจำนวนคนที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปในประเทศไทยปัจจุบัน 

เพิ่มมาจากปีก่อนหน้าถึง 10,000 กว่าคน ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 77 ปีเท่านั้น

.

โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

– กรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปถึง 6,570 คน

– นนทบุรี มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป 1,416 คน

– เชียงใหม่ มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป 1,152 คน

.

สำหรับจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 100 ปีน้อยที่สุดได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปเพียง 41 คนเท่านั้น

.

แล้วอะไรทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีอายุยืน?

ความเจริญก้าวหน้าและความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง ด้านการแพทย์ อาหาร สภาพแวดล้อม ฯลฯ ประกอบกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้คนมีอายุยืนมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

.

ถ้าอายุ 100-120 ปี กลายเป็นเรื่องปกติ

คำถามสำคัญก็คือ เรื่องนี้จะส่งผลให้เกิดเทรนด์หรือโอกาสใหม่ๆ อะไรบ้าง?

.

คนคงไม่หยุดทำงานที่อายุ 60 อีกต่อไป และนั่นแปลว่าในที่ทำงานอาจมีคนถึง 5 เจนเนอเรชั่นอยู่พร้อมกัน แล้วเราต้องปรับตัวเข้าหากันอย่างไร? ถึงบทความจะสั้น แต่เนื้อหายังคุยกันได้อีกยาว ติดตามเรื่องถัดไปกับ “คนต่าง GEN คิดต่างกัน ถ้า 1 ออฟฟิศมีคนทั้ง 5 GEN ทำงานยังไงให้รอด?”

.

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, MGR online, Newtv, THAILAND BOARD OF INVESTMENT, Macrotrends

Popular Topics