แต่ละ GEN เสพคอนเทนต์แบบไหน?

Highlight

ทำไมผู้ใหญ่ชอบฟังธรรมะ?

ทำไมเด็กชอบดูแกะกล่องของเล่น?

.

ท่ามกลางคอนเทนต์ที่หลากหลายในแต่ละวัน แต่คอนเทนต์ 1 ชิ้น กลับจับใจคนได้แตกต่างกัน

 #Agenda พาไปสำรวจว่าแต่ละ GEN ชอบเสพคอนเทนต์แบบไหน ที่ไหน เพราะอะไรบ้าง

.

Baby Boomer (เกิดระหว่างปี 1946-1964 อายุ 59-77 ปี)

Baby Boomer เติบโตมากับยุคอุตสาหกรรมหนัก เทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือในชีวิตประจำวันยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบัน Baby Boomer จึงผ่านการทำงานอย่างจริงจังมาอย่างยาวนาน ใช้ชีวิตในกฎระเบียบมาตลอด และมีความอดทนสูง

.

ในตอนนี้นี้ Baby Boomer เป็นเหมือนร่มไม้สำคัญของครอบครัว จึงใส่ใจกับครอบครัวมาก พร้อม ๆ กันกับอายุที่เยอะขึ้นทำให้มีปัญหาสุขภาพเยอะขึ้นตามมา และตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิต จึงเริ่มหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันมากขึ้นอีกด้วย

.

Baby Boomer เสพคอนเทนต์อะไร?

จากความกังวลต่าง ๆ Baby Boomer จึงเลือกเสพคอนเทนต์ธรรมะ สมาธิ สวดมนต์ เพื่อช่วยให้จิตใจสงบ ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งยังเสพคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ ไปพร้อมกับเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการตอบสนองเป้าหมายในบั้นปลายในชีวิต

.

Baby Boomer เสพคอนเทนต์ผ่านช่องทางไหน?

– 83% รับชมสื่อทีวีเป็นประจำ

– ในปี 2022 เสพสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น 19%

.

GEN X (เกิดระหว่างปี 1965-1979 อายุ 44-58 ปี) 

คน GEN X ที่อยู่ในยุคที่มีการพัฒนาไอทีให้มีความทันสมัยมากขึ้น เติบโตมากับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ความสะดวกสบายใหม่ ทำให้คน GEN X ชอบถามคำถาม ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง และในตอนนี้ GEN X อยู่ในช่วงวัยที่เป็นกำลังหลักทั้งของครอบครัวและตำแหน่งสำคัญในที่ทำงาน แต่ก็อยู่ในวัยใกล้เกษียณเช่นกัน ทำให้เกิดความวิตกกังวลมากกว่าเจนอื่น ๆ 

.

โดยข้อมูลจาก MI Group ในปี 2023 แสดงให้เห็นว่า 65% ของคนเจนนี้เครียดกับปัญหาการเงิน และรู้สึกถึงความไม่มั่นคงต่อชีวิตหลังเกษียณของตนเองเป็นอย่างมาก

.

GEN X เสพคอนเทนต์อะไร?

ความไม่สบายใจเรื่องการเงินในชีวิตหลังเกษียณของตนเองทำให้ GEN X เลือกเสพคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน และการที่ต้องเป็นผู้นำทำให้ต้องหาคอนเทนต์ที่เป็นการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานได้ด้วย

.

แต่ก็ยังไม่ลืมใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตัวเอง และสนใจเรื่องรอบตัวอย่างเรื่องการเมืองด้วยเช่นกัน

.

GEN X เสพคอนเทนต์ผ่านช่องทางไหน?

– 78% รับชมสื่อทีวีเป็นประจำ

– 91% ใช้ Facebook, YouTube และ Line เป็นหลัก

– เริ่มหันมาใช้ TikTok

GEN Y (เกิดระหว่างปี 1980-1996 อายุ 27-43 ปี)

GEN Y เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่พกพาได้ แม้จะชินกับความสะดวกสบายมากกว่า GEN Z และ Baby Boomer แต่ก็ผ่านความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง และ GEN Y อยู่ในวัยทำงาน จึงต้องทำงานหนักเพื่อสร้างฐานะของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับความเครียดสูง จนเริ่มเกิดปัญหาในการ Balance ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

.

คน GEN Y จึงให้ความสำคัญกับวันพักผ่อนของตัวเองเป็นอย่างมาก คนกลุ่มนี้ยินดีจ่ายเงินให้กับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ตัวเองแม้จะต้องเป็นหนี้ก็ตาม

.

GEN Y เสพคอนเทนต์อะไร?

เนื่องจากอยู่ในช่วง Midlife Career และเป็นยุคสมัยที่เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย คน GEN Y จึงสนใจเสพคอนเทนต์การพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันก็สนใจดูแลสุขภาพทั้งกายและใจด้วย

.

และเพื่อให้วันพักผ่อนของตัวเองเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่แปลกใหม่ คน GEN Y จึงเสพคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว ไปจนถึงการจัดบ้าน เพราะอยู่ในวัยที่ย้ายออกมาอยู่คนเดียวหรือเริ่มสร้างครอบครัว

.

GEN Y เสพคอนเทนต์ผ่านช่องทางไหน?

– 97% ใช้ Facebook, YouTube, Line และ TikTok เป็นหลัก

– Streaming Platform ต่าง ๆ เช่น Disney, Netflix เป็นต้น

GEN Z (เกิดระหว่างปี 1997-2009 อายุ 14-26 ปี)

GEN Z เกิดมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี คน GEN Z เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับโอกาส เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา แต่มักเกิดคำถามต่อพฤติกรรมหรือค่านิยมต่าง ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล คนเจนนี้เลยมักหาทางเดินของตัวเองอยู่เสมอ เห็นได้จากการที่เริ่มคิดหาทางทำเงินด้วยตัวเองตั้งแต่ยังอายุน้อย

.

รวมทั้งการที่เกิดมาใน Age of Digital Overload ทำให้ชีวิตของคนเจนนี้ถูกห้อมล้อมด้วยสื่อออนไลน์ตลอดเวลา ภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ GEN Z

.

GEN Z เสพคอนเทนต์อะไร?

การต้องการหาเงินด้วยตนเองทำให้คน GEN Z เลือกที่เสพคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถหาเงินได้มากขึ้น รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเสพคอนเทนต์การท่องเที่ยวด้วยเหมือนกัน แต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถทำเงินได้ตามสไตล์ของคนเจนนี้

.

นอกจากนี้คนเจนนี้เกิดในยุคที่โลกไร้พรมแดน ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงด้วยโลกออนไลน์ GEN Z จึงสนใจเรื่องของคอนเทนต์ภาษาต่างประเทศเป็นพิเศษไม่จำกัดอยู่แค่ภาษาแม่และภาษาอังกฤษอีกต่อไป

.

GEN Z เสพคอนเทนต์ผ่านช่องทางไหน?

– 87% Instagram

– 76% Tiktok

– 94% Youtube

Alpha (เกิด 2010-2024 อายุ 0-13 ปี)

GEN Alpha เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว เจนนี้จึงถูกเรียกว่าเป็น “Digital native” ที่มีชีวิตพื้นฐานบนโลกเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด จนมองเห็นทุกความเป็นไปได้ ทำให้คนเจนนี้รักอิสระ ชอบความท้าทาย และเปิดกว้างพร้อมรับความหลากหลาย

.

นอกจากนี้เจนนี้ยังถูกยกย่องให้เป็น “Alphluence” ทื่มาจากการรวมคำว่า “Alpha” และ “Influence” เข้าด้วยกันอีกด้วย เพราะคนเจนนี้ใช้เวลาและครองสัดส่วนคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ และสามารถสร้างผลกระทบบนสื่อโซเชียลได้มากที่สุด

.

Alpha เสพคอนเทนต์อะไร?

ด้วยความที่เจน Alpha ยังเป็นเด็ก คอนเทนต์ที่เลือกเสพจึงยังเป็นไปเพื่อสร้างความบันเทิงให้ตนเองผ่านคอนเทนต์ตลก มีม หรือ Kidification คอนเทนต์แบบเด็ก ๆ เช่น คลิประบายสีของเด็กทารก คลิปแกะกล่องของเล่น ไปจนถึงคลิปเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่แต่งตัวเป็นตัวละครต่าง ๆ เล่าเรื่องที่เป็นเรื่องตลกสำหรับเด็ก เช่น การแกล้งคน เป็นต้น

.

Alpha เสพคอนเทนต์ผ่านช่องทางไหน?

– Tiktok

– Youtube Kid

– Roblox

เนื่องจากส่วนใหญ่การจะเข้าใช้ Platform ต่าง ๆ ได้ต้องมีการยืนยันอายุก่อนเท่านั้น เจน Alpha จึงเข้าถึงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปกครองเป็นหลัก จึงยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนที่ชัดเจน

.

ที่มา: Brandbuffet, Everydaymarketing, Kasikornbank, Creativetalklive, Truelist, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Popular Topics