ค้นหาตัวเอง ด้วย ‘จิตวิทยา’ กับ 5 แบบทดสอบบุคลิกภาพยอดฮิต

Highlight

ทุกคนเคยสงสัยกันมั้ยว่า ที่จริงแล้วเราเป็นคนยังไงกันนะ บุคลิกแบบเราเหมาะกับงานแบบไหน จุดเด่นจุดด้อยของเราคือตรงไหน สังคมแบบไหนที่เข้ากับเราได้ดีที่สุดกันนะ Agenda ชวนทุกคนมาลองค้นหาตัวเองผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพสุดฮิต 5 แบบทดสอบ เครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้น

ทุกคนเคยสงสัยกันมั้ยว่า ที่จริงแล้วเราเป็นคนยังไงกันนะ บุคลิกแบบเราเหมาะกับงานแบบไหน จุดเด่นจุดด้อยของเราคือตรงไหน สังคมแบบไหนที่เข้ากับเราได้ดีที่สุดกันนะ

#Agenda ชวนทุกคนมาลองค้นหาตัวเองผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพสุดฮิต 5 แบบทดสอบ เครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้น

————-

1. แบบทดสอบ MBTI – บุคลิกภาพ 16 แบบ

MBTI คือ ตัวชี้วัดรูปแบบบุคลิกภาพ โดย Myers และ Briggs ที่นำทฤษฎี Personality Type จากนักจิตวิทยา Carl G. Jung มาปรับ โดยเชื่อว่า แนวคิด พฤติกรรมที่หลากหลายของผู้คน มีรูปแบบบางอย่างที่คล้ายกัน

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ จะได้ตัวอักษรมา 4 ตัว ซึ่งกำหนดเป็นตัวละคร เป็นนิสัย จุดเด่น ของตัวเรา จากนั้นจะแบ่งย่อยได้อีก 16 ตัวละคร ที่มีนิสัยแตกต่างกัน

ตัวอย่างผลลัพธ์จากแบบทดสอบ – มีบุคลิกแบบ ISFP : เป็น ‘นักผจญภัย’

ตัวอย่างคนดัง : Britney Spears, Michael Jackson

ลองทำแบบทดสอบ MBTI : https://www.16personalities.com/th

————-

2. แบบทดสอบ DISC – มักใช้ในองค์กร

คิดค้นโดย William Marston เป็นโมเดลที่ใช้วัดภาษาพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละคน

แบ่งพฤติกรรมได้ 4 แบบหลักได้แก่ D (Dominant), I (Influential), S (Steady) และ C (Conscientious) เทียบได้กับสัตว์ 4 ชนิด คือ เสือ, นกยูง, โลมา และนกฮูก แต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน 

มักใช้ทดสอบในองค์กร 

ตัวอย่างผลลัพธ์จากแบบทดสอบ – ตัว D Dominant : ‘เสือ’ กล้าตัดสินใจ ชอบแข่งขัน มั่นใจในตัวเอง

ตัวอย่างคนดัง : Donald Trump

ลองทำแบบทดสอบ DISC : https://www.123test.com/disc-personality-test/

————-

3. แบบทดสอบ Enneagram – นพลักษณ์ 9 แบบ

พัฒนามาจากแนวคิดของศาสนา เป็นศาสตร์โบราณ ที่แบ่งคนออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วย ‘แรงจูงใจ’ 

แบ่งคนออกเป็น 3 ประเภทใหญ่  9 แบบย่อย หรือที่เรียกว่า ‘9 ลักษณ์’ ถือว่าละเอียดพอสมควร เพราะจะเจาะลึกถึงลักษณะนิสัย,ความคิด และความรู้สึก อธิบายได้ถึงลักษณะทั่วไป, ข้อเด่น, ข้อด้อย, แรงจูงใจและการตัดสินใจของเรา

ตัวอย่างผลลัพธ์จากแบบทดสอบ – ลักษณ์ 5 : นักคิด ใฝ่รู้ เข้าใจได้ลึกซึ้ง ชอบโต้เถียง

ตัวอย่างคนดัง : Stephen Hawking

ลองทำแบบทดสอบ Enneagram : https://www.truity.com/test/enneagram-personality-test

————-

4. แบบทดสอบ Big Five – 5 สิ่งที่บอกความเป็นเรา

บุคลิกภาพ 5 สิ่ง คือรูปแบบในการจัดกลุ่มบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยม ช่วยอธิบายถึงโครงสร้าง ‘บุคลิกภาพ’ ของบุคคล

โดยจะแบ่งบุคลิกภาพเป็น 5 ประเภท ที่เรียกรวมว่า ‘OCEAN’ ประกอบด้วย Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness และ Neuroticism

ตัวอย่างผลลัพธ์จากแบบทดสอบ – บุคลิกภาพ : Agreeableness นึกถึงใจคนอื่น เห็นอกเห็นใจ

ตัวอย่างคนดัง : แม่ชีเทเรซ่า

ลองทำแบบทดสอบ Big Five : https://www.arealme.com/big-five-personality-traits-test/th/

————-

5. แบบทดสอบ Chronotype – บุคลิกตามนาฬิกาชีวิต

มนุษย์แบ่งออกเป็น 4 Chronotype ตามธรรมชาติการนอนของสัตว์ คือ หมี สิงโต หมาป่า และโลมา

แบบทดสอบนี้จะบอก ‘เวลาที่เหมาะสม’ ในการทำสิ่งต่างๆ ของแต่ละคนตามบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป เช่น ควรนอนตอนไหน, เวลาไหนควรพบลูกค้า, ควรมีเซ็กซ์ตอนไหน ฯลฯ

ตัวอย่างผลลัพธ์จากแบบทดสอบ – หมี : เฟรนด์ลี่ เลี่ยงการปะทะ, ทำงานดีสุด : 10:00 – 18:00, ออกกำลังดีสุด : บ่าย

ตัวอย่างคนดัง : Jeff Bezos

ลองทำแบบทดสอบ Chronotype : https://www.doctoroz.com/quizzes/whats-your-chronotype

————-

ที่มา : 16personalities, Mycareer, Storylog, Gotoknow, Krupoohunderstand, Nicetofit, Thepowerofwhenquiz

Popular Topics