งานหนักรายได้… ‘หมอ/พยาบาล’ แต่ละที่รายได้เท่าไหร่

Highlight

ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตสาธารณสุขแบบนี้ บุคลากรด่านหน้า ไม่ว่าจะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อีกมากมายต้องผจญกับความเสี่ยงและแบกรับจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก 

แต่เมื่อมองข้อมูลค่าตอบแทนของแพทย์และพยาบาล พบว่าแพทย์และพยาบาลของไทยมีจำนวนแพทย์ต่อประชากรน้อยกว่า พร้อมปัญหากระจายบุคลากรการแพทย์ไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าด้วย ยกเว้นแต่ประเทศจีน ที่มีปัญหาค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มที่จบใหม่ ทำให้จีนเกิดภาวะสมองไหล หรือบุคลากรแพทย์จีนออกไปทำงานต่างประเทศ

ยิ่งในวิกฤตโควิดมีผู้ติดเชื้อแล้วทั่วโลกเกือบ 200 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 4.25 ล้านคน ระบบสาธารณสุขจึงเป็นกำลังสำคัญเพื่อลดความสูญเสียจากการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

ทุกประเทศจึงการวางแผนฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรด่านหน้าก่อน เพราะจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกชีวิตในเวลานี้

เมื่อโฟกัสมาที่สถานการณ์ #โควิดวันนี้ ของไทย (2 สิงหาคม 2564) เรามีผู้ติดเชื้อกำลังรักษาอยู่ที่ 208,875 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 17,970 ราย มีผู้ป่วยสะสม 604,421 ราย เสียชีวิตสะสม 5,074 ราย

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือนอกจากผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาของเราจะสูงแล้ว

ผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันยังเพิ่มขึ้นเกือบสองหมื่นราย

.

จนเราเห็นข่าวผู้ป่วยใหม่หาเตียงไม่ได้ หรือหาได้ไม่ทันจนเสียชีวิตไปก่อน

แล้วระบบสาธารณสุขของเรารับไหวจริงหรือ?

หรือจริงๆ ระบบสาธารณสุขของเราพังลงแล้ว และที่ทุกวันนี้ไปต่อได้เพราะประชาชนช่วยกันเอง

ที่มา:

Popular Topics