สรุปคอร์สเรียน ‘Coding’ แต่ละภาษา

Highlight

สรุปคอร์สเรียน 'Coding' แต่ละภาษา ที่น่าสนใจ (ทั้งรูปแบบฟรี และไม่ฟรี) มาฝากทุกท่านกันค่ะ

ความก้าวหน้าอย่างว่องไวอย่างเทคโนโลยี
ทำให้ทักษะด้าน coding เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน
และยังต้องการต่อไปในอนาคต
.
ทำให้มีคอร์สเรียนออนไลน์ ที่สอนการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ออกมาจำนวนมาก
.
#Agenda เลยขอรวบรวมคอร์สเรียน coding ที่น่าสนใจ (ทั้งรูปแบบฟรี และไม่ฟรี) มาฝากทุกท่านกันค่ะ

Python

1. Python for Non-Programmer

https://datarockie.teachable.com/p/python-for-non-programmer

2. Data Analysis with Python

https://www.coursera.org/learn/data-analysis-with-python

3. Using Python to Interact with the Operating System

https://www.coursera.org/learn/python-operating-system

———-

Java

1. Learn to Program in Java

https://bit.ly/2Q3sJo4

2. Java Programming Basics

https://bit.ly/319Yja3

3. Object Oriented Programming in Java

https://www.coursera.org/learn/object-oriented-java

———-

ภาษา C/C++

1. Learn C++

https://www.codecademy.com/learn/learn-c-plus-plus

2. C for Everyone: Programming Fundamentals

https://www.coursera.org/learn/c-for-everyone

3. C++ For C Programmers

https://www.coursera.org/learn/c-plus-plus-ahttps://www.coursera.org/learn/c-plus-plus-b

———

ภาษา JavaScript

1. JavaScript Basic

https://codingthailand.com/site/index.php?r=site/courses&id=12

2. Learn React.js Part I

https://www.codecademy.com/learn/react-101

3. Interactivity with JavaScript

https://www.coursera.org/learn/javascript

———-

ภาษา Go

1. Learn Go

https://www.codecademy.com/learn/learn-go

2. Programming with Google Go Specialization

https://www.coursera.org/specializations/google-golang

3. Learning Go for Web Development

https://bit.ly/2Q2SJzU

———-

ภาษา R

1. R Programming

https://www.coursera.org/learn/r-programming

2. Learn R

https://www.codecademy.com/learn/learn-r

3. Learn R for Business Analytics from Basics

https://bit.ly/2CJHZUa

Popular Topics