ระวัง ‘ขายดิบขายดี’ จะกลายเป็น ‘ขายดีจนเจ๊ง’ ถ้ายังไม่รู้เรื่อง Data !

Highlight

ยอดขาดเยอะไม่ได้หมายความว่ากำไรของเราจะสูงตามไปด้วย เป็นเพราะกิจการบางแห่งนั้นลืมคำนึงถึงต้นทุนบางส่วนไป นึกภาพตามกันง่าย ๆ อย่างร้านกาแฟแห่งหนึ่งมียอดขายวันละ 100,000 บาท เพราะเมื่อคำนวณต้นทุนจากวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ดูแล้ว ทางร้านจึงตั้งราคาขายที่แก้วละ 40 บาท และน่าจะได้กำไรเฉลี่ยแก้วละ 20 บาท แต่ความไม่จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการผลิตยังมีต้นทุนแฝงต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคาของเครื่องทำกาแฟ ค่า GP ที่ Food Delivery หักจากทางร้าน ค่าน้ำค่าไฟ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะต่าง ๆ ในธุรกิจ 

แม้จะดูเป็นค่าใช้จ่ายยิบย่อย แต่ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจนั้นไม่ใช่น้อย หลายกิจการต้องปิดตัวลง ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดีพอ ทำให้ผู้ประกอบการมองไม่เห็นภาพรวมและละเลยต้นทุนเหล่านี้ไป ส่งผลให้การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดได้มากกว่า

ปัจจุบันการใช้ ‘Data’ หรือ ‘ข้อมูล’ จึงเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจอย่างแยกกันไม่ออก โดยข้อมูลแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก 

1.First party data

ข้อมูลเชิงลึกที่มั่นใจได้ว่าถูกต้องแม่นยำเพราะเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมเอง และมักนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนของสินค้าและบริการ เช่น ข้อมูลยอดขาย พฤติกรรมลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 

2.Second party data

ข้อมูลจากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือที่ควรใช้ควบคู่กันกับประเภทแรก โดยส่วนมากเป็นข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ อย่างเช่น พฤติกรรมของลูกค้าจากข้อมูลการใช้บัตรเครดิต

3.Third party data

เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซด์ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook จะได้ข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้ใช้งาน  

หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว การนำไปใช้ก็สำคัญไม่ต่างกัน เริ่มต้นจาก ‘เข้าใจ’ เราต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลที่รวบรวมมาให้ดี ก่อนนำไป ‘วิเคราะห์’ เพื่อวางแผนว่าจะปรับเรื่องค่าใช้จ่ายและต้นทุนส่วนใดได้บ้าง รวมถึงสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายใด และรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม สุดท้ายถึงเวลาที่เราจะนำไป ‘ทำจริง’ โดยสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ 

ด้วยข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง อาจยากต่อการจัดการและมองเห็นธุรกิจในภาพรวม  แต่ยุคนี้สะดวกสบายไปอีกขั้นด้วยการเกิดใหม่ของโปรแกรมการทำบัญชี อย่าง ‘โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำเร็จรูปของ PEAK’ ที่จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลหลังบ้านอย่างเป็นระบบ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการดูยอดขาย กำไร และเห็นต้นทุนที่แท้จริงของกิจการ ทำให้การวางแผนและการดำเนินการทางธุรกิจในแต่ละก้าวจะกลายเป็นเรื่องง่าย รวมถึงมีประสิทธิภาพกว่าที่เคย

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์, PEAK

Popular Topics