สรุป 6 เมืองแห่งมลพิษ กับผลกระทบที่ไม่น่าเชื่อ!

Highlight

เมือง – ประเทศสาเหตุผลกระทบที่เกิดขึ้น
เดลี-อินเดียรถยนต์ฝุ่น PM 2.5
โรงงานลักลอบดำเนินการผิดกฎหมายไม่มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้องน้ำเสียไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักของเมือง
ปักกิ่ง-จีนการใช้ถ่านหินระดับมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6.5
รัฐบาลท้องถิ่นละเลยการจำกัดการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมฝุ่น PM 2.5
makkah, Saudi Arabiaโรงกลั่นน้ำมันเป็นอันดับต้นของแหล่งกำเนิดมลพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ฝุ่นจากทะเลทรายหมอกควันหนาทึบ
Karachi, Pakistanปล่อยควันสารเคมีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเกิดโรคเช่นโรคหอบหืด, หลอดลมอักเสบ, ปอดและโรคผิวหนัง
การปล่อยของเสียจากอุตสาหกรรมการระบายน้ำทิ้งน้ำทะเลกลายเป็นพิษสัตว์น้ำตาย ป่าชายเลนได้รับผลกระทบ
Ulan Bator, Mongoliaเพราะไม่มีระบบทำความร้อนจากส่วนกลาง ทำให้ต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเด็กอายุ 0-5 ปีเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ
บางครั้งถ่านหินแพงเกินไปสำหรับคนจน ทำให้ต้องเผายางรถยนต์หรือขวดพลาสติกการสูดดมสารเคมีที่ปนเปื้อนในอากาศส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์
ธากา,บังกลาเทศ
dhaka bangladesh
สารเคมีอันตรายจากอุตสาหกรรมการผลิตอิฐเกิดสาหร่ายทั่วแม่น้ำ Turag
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มปล่อยลงสู่แม่น้ำแม่น้ำบุรีคงคากลายเป้นแม่น้ำที่มีปัญหามลพิษรุนแรงที่สุดในโลก
ที่มาgreenpeace.org

Popular Topics