‘จีน’ ทำอย่างไร? ผู้ป่วย Covid-19 ถึงลดลง

‘จีน’ ทำอย่างไร? ผู้ป่วย Covid-19 ถึงลดลง

1. ใช้ Robot/AI

2. Startup ปรับตัว ช่วยรัฐบาล

3. มาตรการจำกัดพื้นที่

4. ใช้โดรนทุ่นแรงเจ้าหน้าที่

5. มาตรการ เรียน/ทำงาน

Read More

ใหม่ล่าสุด