สรุป ‘ธนาคารยุคใหม่’ ปรับตัวอย่างไรถึงรอด

Highlight

เมื่อธนาคารพากันเดินเกมกลยุทธ์ใหม่ ๆ ทั้งการผันตัวเองเป็น Marketplace หรือทำแพลตฟอร์ม Sharing Economy เพราะต้องปรับตัวในยุคที่อนาคตโลกเราอาจไม่ต้องการธนาคารอีกต่อไป

แม้แต่ธนาคารเองก็อาจจะโดน Disruption ได้

ทำให้หลายๆ ธนาคารพากันเดินเกมกลยุทธ์ใหม่ๆทั้งการผันตัวเองเป็น Marketplace หรือทำแพลคฟอร์ม Sharing Economy

ลองมาดูกันว่า ธนาคารเหล่านี้ปรับตัวกันอย่างไร?

#AGENDA จะสรุปให้ดูครับ

Popular Topics