Workforce Trends 2023 : 8 เทรนด์การทำงานของคนยุคใหม่ ‘คน’ และ ‘บริษัท’ ต้องปรับตัวอย่างไร?

Highlight

ในโลกของการทำงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ‘ทรัพยากรมนุษย์’ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรหรือธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ซึ่งในมุมมองของคนที่มองหางาน ต่างมองหาตำแหน่งงานที่ให้ผลตอบแทนดี มีสวัสดิการเหมาะสมรองรับ และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานผ่านการฝึกฝนสกิลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน หรือแสวงหาตำแหน่งงานที่ใช่ในอนาคต

.

ในขณะที่มุมมองขององค์กรหรือบริษัท ก็ต้องการพนักงานที่สามารถทำงานได้หลากหลายด้าน พร้อมนำเสนอโซลูชั่นหรือแนวคิดในการทำงานที่ลดภาระหรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ และสร้าง Productivity ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมองในแง่ของการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระในการทำงาน หรือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเหลือพนักงานในองค์กร จะสร้าง Value ต่อบริษัทและทำให้พนักงานเกิด Loyalty ต่อองค์กร

.

ดังนั้น รูปแบบของ Workforce ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นที่ช่วยให้ทั้งพนักงานและบริษัท สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยที่พนักงานรู้สึกมีอิสระในการทำงาน สามารถสร้างภาวะ Work-Life Balance ได้ ในขณะที่บริษัทได้ขยายโอกาสการเติบโต ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของงาน อีกทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกที่ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักจากการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และดึงดูดคนเก่งๆ ให้มาร่วมงานมากขึ้น

.

#Agenda ชวนไปรู้จัก 8 Workforce Trends ที่มาแรงในปี 2023 ที่จะถึงนี้ ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร ทั้งในมุมมองของคนทำงาน และมุมมองขององค์กรหรือบริษัท ไปติดตามได้พร้อมกัน

.

Workforce Trends ในฐานะของพนักงานที่ควรจับตามี 4 ด้าน คือ

Multipotentialite : สุดยอดมนุษย์เป็ด ทำงานได้หลากหลายแนว 🦆

Multipotentialite หรือที่รู้จักในชื่อของ ‘มนุษย์เป็ด’ คือคนที่มีความสนใจและสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง แต่อาจจะไม่ได้เก่งจนเชี่ยวชาญ ซึ่งมีข้อดีที่จะช่วยให้ตัดสินใจในการทำงานได้ครอบคลุมและฉลาดขึ้น ประสานงานได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว และสามารถสังเคราะห์ไอเดียใหม่ได้

.

Customize Workstyle : ปรับสไตล์การทำงานให้เหมาะสมกับตนเอง ⚙

เน้นปรับกระบวนการและวิธีการทำงานให้ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร การให้บริการลูกค้า และความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งอาจเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง IT และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานในรูปแบบใหม่ได้อย่างราบรื่น

.

STEM Careers : ใช้สกิล “วิทย์-เทคโนฯ-วิศวะ-เลข” เพิ่มศักยภาพการทำงาน 🧪

เป็นการนำเอาแนวคิด STEM ย่อมาจากอักษรตัวหน้าของ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ มาผนวกรวมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถประยุกต์ใช้หรือคิดค้นไอเดียในการทำงานที่สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้จริง

.

Lifelong Learning : เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีความคิด Grownth Mindset 📈

โดยสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบของตัวเอง (Self-directed learning) ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง และมีความคิดแบบ Growth Mindset ที่มองถึงการเติบโตในอนาคต พร้อมออกจากพื้นที่ทางความคิดเดิม ๆ และเปิดรับความคิดใหม่ๆ พร้อมยืดหยุ่นในการทำงานตลอดเวลา 

.

ในขณะที่ Workforce Trends ในฐานะของบริษัทหรือองค์กรที่มี 4 ด้าน ที่ต้องให้ความสำคัญ คือ

.

Non-Degree Jobs : สมัครหรือทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งใบปริญญา 🎓❌

หลายบริษัทเริ่มให้ความสนใจแรงงานที่มีประสบการณ์ทำงาน โดยหยิบยกและค้นหาสิ่งที่เรียกว่าทักษะและความสามารถพิเศษ มาเป็นตัวชี้วัดและพิจารณารับคนเข้าทำงานมากยิ่งขึ้นผ่านการสะสม Portfolio ที่รวบรวมประกาศนียบัตรรับรองทักษะต่างๆ โดยสามารถนำไปแทนการแสดงใบปริญญาได้

.

Swarm Works : กระจายงานสเกลใหญ่ เปิดโอกาสให้ Freelance เติบโต👥

เป็นการทำงานที่มีการแบ่งงานสเกลขนาดใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆ ที่มีผู้รับผิดชอบหลายคน โดยนอกจากจะเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบประจำแล้ว สามารถกระจายงานไปให้คนที่ไม่ใช่พนักงานประจำทำ ดังนั้นจึงมีคนทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์เข้ามาช่วยทำงานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างกันได้อย่างเต็มที่

.

Remote Working : ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ยืดหยุ่น แต่ไม่หย่อนยาน 🏢

รูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปสู่การทำงานนอกสถานที่ ไม่จำกัดว่าจะต้องทำที่สำนักงานหรือต้องทำงานที่บ้านเท่านั้น โดยยังมีปริมาณงาน (Quantity) และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Quality) เทียบเท่ากับการทำงานแบบเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนรองรับการขยายการเติบโตขององค์กรได้อีกด้วย

.

Higher Diversity : อยู่ร่วมกับความหลากหลายได้ทุกรูปแบบ 🤝

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้แรงงานมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับ ซึ่งจะมีโอกาสในการก้าวไปสู่การทำงานที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น หรือต้องร่วมงานกับผู้อื่นมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างบุคลิกภาพในการวางตัวในที่ทำงานอย่างเหมาะสม ให้เกียรติและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างและมีเหตุผล

.

Sources : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กรุงเทพธุรกิจ, Matichon, International Labour Organization, The Enterprisers Project, Cariber, Krungsri, Ourgreenfish, Humansoft, MIT Sloan Management Review, RYT9, AVL

Popular Topics