สรุปคอร์สเรียน สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางสังคม

Highlight

ทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ระบบที่ใช้กันอยู่ ทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมนั้นหรือไม่? ใครที่อยากทำความเข้าใจเรื่องความยุติธรรม กฎหมาย และกระบวนการด้านมนุษยชน #AGENDA ได้รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ ที่จะทำให้เข้าใจสิทธิของคนมากยิ่งขึ้นมาฝากกันครับ

สรุปคอร์สเรียน ‘ความเท่าเทียม’ ทางสังคม

ทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ระบบที่ใช้กันอยู่ ทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมนั้นหรือไม่?

ใครที่อยากทำความเข้าใจเรื่องความยุติธรรม
กฎหมาย และกระบวนการด้านมนุษยชน
#AGENDA ได้รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์
ที่จะทำให้เข้าใจสิทธิของคนมากยิ่งขึ้นมาฝากกันครับ

————-

สิทธิทางเพศ/เด็ก/สตรี

 • Children’s Human Rights – An Interdisciplinary Introduction

https://www.coursera.org/learn/childrens-rights

 • Queering Identities: LGBTQ+ Sexuality and Gender Identity

https://www.coursera.org/learn/queeringidentities

 • International Women’s Health and Human Rights

https://www.coursera.org/learn/womens-health-human-rights


กฎหมายระหว่างประเทศ/ผู้ลี้ภ้ย

 • International Humanitarian Law in Theory and Practice

https://www.coursera.org/…/international-humanitarian-law

 • Human Rights: The Rights of Refugees

https://www.edx.org/…/human-rights-the-rights-of-refugees

 • International Law

https://www.edx.org/course/international-law


ความเหลื่อมล้ำ/ความไม่เท่าเทียม

 • Gender Equality and Sexual Diversity

https://www.udemy.com/…/gender-equality-and-sexual…/

 • How to improve Gender Equality & Workplace Inclusivity

https://www.udemy.com/course/engenderingstem/

 • Fighting for Equality: 1950–2018

https://www.edx.org/course/fighting-for-equality-19502018


ความยากจน

 • From Poverty to Prosperity: Understanding Economic Development

https://www.edx.org/…/from-poverty-to-prosperity…

 • The Challenges of Global Poverty

https://www.edx.org/course/the-challenges-of-global-poverty

Poverty & Population: How Demographics Shape Policy

https://www.coursera.org/…/poverty-population…


สิทธิมนุษยชน

 • Human Rights for Open Societies

https://www.coursera.org/learn/humanrights

 • Human Rights Law

https://mylaw.net/free-course/human-rights-law

 • Human Rights, Human Wrongs:

Challenging Poverty, Vulnerability and Social Exclusion

https://www.edx.org/…/human-rights-human-wrongs…


เข้าใจการเมืองเบื้องต้น

 • Justice

https://www.edx.org/course/justice-2

 • Global Politics

https://www.edx.org/course/global-politics

 • Comparative Political Systems

https://www.edx.org/course/comparative-political-systems

Popular Topics