6 นิสัยทำเรา เป็นสุดยอดนักจัดการ

Highlight

โดย #AGENDA
สรุปเนื้อหาจาก Thomas Oppong

1.ต้องรักษาเวลาของคุณอย่างเข้มงวด

“เวลาเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด แต่ใช้ได้แย่ที่สุด”
ถ้าเราวางแพลนไว้แล้ว ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในเวลานั้นๆ

2.จัดพื้นที่ ให้กับของที่ใช้ทุกวัน

การจัดระเบียบของที่ใช้ทุกวันอย่าง ปากกา กุญแจรถ
เสื้อผ้าที่ต้องใส่ ให้เป็นที่เป็นทาง
จะช่วยให้เราจดจำที่เก็บของสิ่งเหล่านั้นได้ ลดภาระทางสมอง
และไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการหาของเหล่านั้น

3.หาเวลาให้สำหรับกิจกรรมสำคัญ

เรียงลำดับความสำคัญ ก่อน-หลังให้ชัดเจน

4.รื้อตารางใหม่ทุกเดือน

หมั่นปรับเปลี่ยนตารางชีวิต ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส
ทำให้เราได้ทบทวน และแก้ไขข้อบกพร่องจากเดือนที่ผ่านมา

5.ทำทุกอย่างให้เป็น Routine แม้ว่าเสาร์อาทิตย์

ทำทุกอย่างให้เป็นกิจวัตร ตั้งแต่ตื่นนอนจนตกเย็น
แม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตาม
การทำทุกอย่างเป็น Routine จะทำให้ชีวิตเรามีโครงสร้าง
และสามารถควบการจัดการชีวิตได้ดี

6.จัดระเบียบแอปพลิเคชั่น ในมือถือ

วางแอปพลิเคชั่นให้ช่วยเรา
เช่น วางแอปโซเชียลมีเดีย ให้อยู่หลังๆ จะทำให้เราไม่วอกแวกกับการเข้าโซเชียลมีเดีย
วางแอปที่จำเป็นไว้หน้าๆ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

Popular Topics