คุ้มเสี่ยงไหม? เปิดรายได้ 5 อาชีพเสี่ยงสูงในแต่ละประเทศ

Highlight

คุ้มเสี่ยงไหม? เปิดรายได้ 5 อาชีพเสี่ยงสูงในแต่ละประเทศ

#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), heikinnenshu.jp, Posttoday, Khoasod, Aljazeera, creatrip.com, Payscale, ca.talent.com, erieri, nexa, indeed.com, VoiceTV, Salary Expert

Popular Topics