สรุปสัดส่วน ‘บัญชีเงินฝาก’ คนไทย 2020

Highlight

ฐานะทางการเงินอาจไม่สามารถตัดสินได้จากบัญชีเงินฝากปัจจัยเดียว เพราะหลายคนก็นำเงินไปลงทุนในช่องทางอื่น แต่เงินฝากเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการออมเงินของคนไทยได้ มาสรุปสัดส่วน 'บัญชีเงินฝาก' คนไทย 2020 กัน

เคยเป็นกันหรือไม่ เวลาที่มีข้อความ SMS แจ้งเตือนเงินเหลือในบัญชีทีไรเราก็เกิดความอยากรู้อยากเห็น ว่าเงินในบัญชีของเราลด หรือเพิ่มไปแค่ไหน?

แต่เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า จริงๆแล้วบัญชีเงินฝากของเราอยู่ใน ‘สัดส่วน’ ไหนของประเทศ

ถ้าเราแค่มีเงินฝากมากกว่า 100,000 บาทในบัญชี แสดงความยินดีด้วยครับคุณจะเป็น Top 9%!!

แต่ขยับขึ้นมาหน่อย ถ้ามีเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาทในบัญชี คุณจะเป็น Top 1% เลยทีเดียว!!!

จากรายงานล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563 พบว่าคนไทยมีเงินฝากทั้งหมด 102,740,281 ล้านบัญชี มีเงินฝากรวมกันทั้งหมด 14,453,900 ล้านบาทโดยเป็น บัญชีออมทรัพย์ 89% และบัญชีเงินฝากประจำ 11% แล้วบัญชีเงินฝากของเราอยู่ตรงไหน? มาดูกันครับ

บัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงิน น้อยกว่า 50,000 บาท

มี 88,981,418 บัญชี

คิดเป็น 87% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 433,886 ล้านบาท

คิดเป็น 3% ของจำนวนเงินทั้งหมด โดยแบ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ 90% และบัญชีฝากประจำ 10%

บัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงิน 50,000 – 100,000 บาท

มี 4,219,331 บัญชี คิดเป็น 4% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 297,693 ล้านบาท คิดเป็น 2% ของจำนวนเงินทั้งหมด

โดยแบ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ 86% และบัญชีฝากประจำ 14%

บัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงิน 100,000 – 1,000,000 บาท

มี 7,858,302 บัญชี คิดเป็น 8% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 2,451,392 ล้านบาท คิดเป็น 17% ของจำนวนเงินทั้งหมด

โดยแบ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ 81% และบัญชีฝากประจำ 19%

บัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงิน 1,000,000 – 10,000,000 บาท

มี 1,539,970 บัญชี คิดเป็น 1% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 3,872,146 ล้านบาท คิดเป็น 27% ของจำนวนเงินทั้งหมด

โดยแบ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ 67% และบัญชีฝากประจำ 33%

บัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงิน 10,000,000 – 100,000,000 บาท

มี 131,104 บัญชี คิดเป็น 0.13% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 3,187,531 ล้านบาท คิดเป็น 22% ของจำนวนเงินทั้งหมด

โดยแบ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ 54% และบัญชีฝากประจำ 46%

บัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงิน มากกว่า 100,000,000 บาท

มี 10,156 บัญชี คิดเป็น 0.01% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 4,211,253 ล้านบาท คิดเป็น 29% ของจำนวนเงินทั้งหมด

โดยแบ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ 52% และบัญชีฝากประจำ 48%

ฐานะทางการเงินอาจไม่สามารถตัดสินได้จากบัญชีเงินฝากปัจจัยเดียว เพราะหลายคนก็นำเงินไปลงทุนในช่องทางอื่น แต่เงินฝากเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการออมเงินของคนไทยได้

Popular Topics