สรุป 6 วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน ในรอบ 50 ปี

Highlight

สรุป 6 วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน ในรอบ 50 ปี

สรุป 6 วิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินของโลก ในรอบ 50 ปี

วิกฤตซับไพรม์ (2008)

วิกฤตยุโรป (2011)

วิกฤตต้มยำกุ้ง (1997)

วิกฤต dot com (2000)

วิกฤตน้ำมันโลก (1973)

วิกฤตสงครามการค้าโลก – น้ำมัน – Covid-19 (2019 – 2020)

Popular Topics