ฮาวทูปลดล็อกศักยภาพ SMEs/Startups ความหวังของประเทศ

Highlight

SMEs และ Startups นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตของบริษัทเหล่านี้จะผลักดันเศรษฐกิจไทยในอนาคตให้ก้าวหน้าไปอีกระดับ แต่ที่ผ่านมา SMEs และ Startups ไทย มีหลายอุปสรรคที่ต้องข้ามผ่าน

ธุรกิจเหล่านี้จะสามารถปลดล็อกศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ? SET SOURCE พาไปพูดคุยกับคุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงฮาวทูไขกุญแจปลดล็อกศักยภาพ SMEs/Startups สู่ความสำเร็จกัน

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3DWDCQs

Popular Topics