อันดับ Startup Ecosystem ไทยและเพื่อนบ้าน มี Startup ดาวรุ่งมูลค่าเท่าไรบ้าง 🦄

Highlight

Startup ถูกจัดให้เป็น Business Model ที่กำลังมาแรงที่สุดของ New Generation เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีจุดแข็งเรื่อง “สิ่งใหม่” กับนวัตกรรมเปลี่ยนโลก อัตราการเติบโตก้าวกระโดด สร้างมูลค่าเศรษฐกิจมหาศาล และสะท้อนให้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

จึงไม่น่าแปลกใจ ที่ใคร ๆ ก็เริ่มหันมาสนใจ หลายประเทศทั่วโลกเร่งมือส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ ผลักดันปั้นนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นผ่านการสร้าง Startup Ecosystem ที่เอื้อต่อการเติบโตสู่สตาร์ทอัพไปสู่ระดับ Unicorn (มูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาท) เพราะเมื่อธุรกิจ Startup ประสบความสำเร็จ นั่นหมายถึงการจ้างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และโอกาสอีกมากมาย

ปัจจุบัน หลายประเทศเริ่มเกิด Startup มาแรงจำนวนไม่น้อย ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็น Unicorn ที่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่ภาครัฐก็ส่งเสริมอย่างเต็มที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศของสตาร์ตอัพกระจายไปทั่วโลก

#Agenda พาไปดู Startup Ecosystem ที่กำลังมาแรงทั่วโลก พร้อมยกตัวอย่าง Unicorn มาแรงในประเทศนั้น ๆ จะมีอะไรบ้างมาดูกัน ✨

Popular Topics