อยากรวยต้องโหลด! รวมแอป/สำหรับ ‘นักลงทุน’

Highlight

อยากรวยต้องโหลด!รวมแอป/สำหรับ ‘นักลงทุน’

อยากรวยต้องโหลด!

รวมแอป/สำหรับ ‘นักลงทุน’

⛓ Link ดาวน์โหลดแอปต่างๆ

1.ลงทุนในหุ้น/อนุพันธ์

Streaming

App Store: https://apps.apple.com/…/streaming-for-iphone/id327221811

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

MetaTrader4

App Store: https://apps.apple.com/th/app/metatrader-4/id496212596

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Jitta Wealth

App Store: https://apps.apple.com/th/app/jitta-wealth/id1240390683

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

2.ลงทุนในกองทุนรวม

Finnomena

App Store:

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Odini

App Store : https://apps.apple.com/th/app/finnomena-ลงท-น-กองท-น-ห-น/id1182358897

Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.odini

Phillip Fund

App Store : https://apps.apple.com/…/phillip-fund…/id695433706

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.in.fsm…

Nomura iFund

App Store: https://apps.apple.com/th/app/nomura-ifund/id1314284105?l=th

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cns.ifund

3.ลงทุนต่างประเทศและค่าเงิน

Bitkub

App Store: https://apps.apple.com/…/bitkub-buy…/id1437814700…

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitkub

Metatrader4

App Store : https://apps.apple.com/us/app/metatrader-4/id496212596

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Etoro

App Store : https://apps.apple.com/…/etoro-social-trading/id674984916

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Bloomberg: Business News

App Store : https://apps.apple.com/…/bloomberg-business…/id281941097

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

4.ความรู้การลงทุนทั่วไป

Finnomena

App Store : https://apps.apple.com/th/app/finnomena-ลงท-น-กองท-น-ห-น/id1182358897

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Investing.com

App Store : https://apps.apple.com/…/investing-com…/id909998122

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Trading Views

App Store : https://apps.apple.com/…/tradingview…/id1205990992

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Seeking Alpha

App Store : https://apps.apple.com/…/seeking-alpha-news…/id552799694

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

5.ความรู้การลงทุนในหุ้น

SET

App Store : https://apps.apple.com/th/app/set-application/id982548148

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Stockradars

App Store : https://apps.apple.com/th/app/stockradars/id680514311

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

Aspen

App Store : https://apps.apple.com/th/app/aspen-mobile/id891581310

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details…

Yuanta NAVI

App Store : https://apps.apple.com/us/app/yuanta-navi/id1473767536

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณปรีชา มานพ [CFP, IP, FChFP]

Popular Topics