สรุปนิยาม ‘ความสำเร็จ’ ของคนแต่ละรุ่น

Highlight

สังเกตไหมว่าเป้าหมายของเรากับเพื่อนจะมีความคล้ายกันอยู่
ต่างจากเวลาที่เราไปถามคนที่อายุห่างจากเราหลายๆปี
ถ้าลองพูดคุยเรื่องสิ่งที่มุ่งหวัง ต่างคนอาจจะแปลกใจในคำตอบของอีกฝ่ายก็ได้

กระบวนการก่อตัวของ ‘ความคิด’ เรา
มักมีอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง
มุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆส่วนมากจึงเป็นไปตาม ‘บริบทของยุคสมัย’
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสังคม การเมือง หรือความสำเร็จในชีวิต
คนแต่ละ generation มีแนวโน้มที่จะมองในมุมที่แตกต่างกัน

จากงานวิจัยเรื่องมุมมองความสำเร็จ
และทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละ Generation
โดยนักศึกษาโครงการ IBMP รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ได้ทำการศึกษาในเรื่องของ ‘ความสำเร็จ’แต่ละ gen ว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งไหน
ความสำเร็จอะไรที่ถือว่ามีคุณค่าสำหรับเขา

#AGENDA

——————

Baby boomer
‘ทำงานหนัก คาดหวังกับลูกหลาน’

[ให้คุณค่าความสำเร็จด้านไหนมากที่สุด]
1. ครอบครัว 28.2%
2. การงาน 21.5%
3. การเงิน 14%

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในยุคหลังสงคราม
ตอนที่สังคมกำลังฟื้นฟู
คนกลุ่มนี้มักสร้างครอบครัวใหญ่
มีลูกหลานจำนวนมาก
ครอบครัวกลายเป็นส่วนหลักในชีวิต
นอกจากนั้นยังยึดถือระบบและขนบธรรมเนียม
อนุรักษนิยม ทำตามสิ่งที่คนส่วนมากทำ
ไม่ค่อยคาดฝันเรื่องอะไร ทำงานหนักเป็นวิถีปกติ

——————

Generation X
‘สมดุลงานและครอบครัว’

[ให้คุณค่าความสำเร็จด้านไหนมากที่สุด]

1. ครอบครัว32.3%
2. การงาน 23.2%
3. การเงิน15.6%

คน Gen X ใช้ชีวิตโดยพยายาม
สร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตครอบครัว
คนรุ่นนี้เริ่มไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ
มีความคิดเปิดกว้างมากขึ้น
มองหาความสุขในชีวิต (8.9%)

——————

Generation Y
‘ประสบความสำเร็จทางการเงิน’

[ให้คุณค่าความสำเร็จด้านไหนมากที่สุด]
1. การเงิน 31%
2. ครอบครัว 25%
3. การงาน 23%

Gen Y ส่วนใหญ่เกิดมาในรุ่นที่พ่อแม่มีรายได้แล้ว
สิ่งที่คนกลุ่มนี้มองหาจึงเป็นการต่อยอดฐานะจากพ่อแม่ไปอีก
คนกลุ่มนี้มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพดีๆ ได้ค่าตอบแทนสูง
มีเงินเดือนมาให้ครอบครัว

ในรุ่นนี้เริ่มมีเทรนด์รักสุขภาพเข้ามา
อาจเพราะมีความรู้มากขึ้น
ได้เห็นการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนรุ่นก่อน
จึงหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น (สุขภาพ 11%)

——————

Generation Z
‘สร้างมูลค่าให้ตนเอง’

[ให้คุณค่าความสำเร็จด้านไหนมากที่สุด]
1. การงาน 23.5%
2. การเงิน 22.9%
3. สุขภาพ 20.8%

Gen Z มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
เป็นรุ่นที่ทั้งพ่อและแม่ทำงานนอกบ้าน
จึงไม่ยึดติดกับครอบครัว
ใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อตัวเอง
ยิ่งในยุคที่โลกพัฒนารวดเร็ว แข่งขันกันสูง
คนกลุ่มนี้จึงพยายามเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง
ผ่านช่องทางดิจิทัลมากมายในการแสดงออก
หลายคนกลายเป็นที่นิยมเป็น influencer (ชื่อเสียง 12.4%)

และประเด็นที่เด่นออกมาเลยคือด้านสุขภาพ
อย่างที่รู้กันว่าทั้งมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
โรคระบาด COVID-19 ที่รุ่นนี้เจอ
ทำให้ Gen Z ให้ความสำคัญกับสุขภาพอย่างมาก

ที่มา: งานวิจัยเรื่องมุมมองความสำเร็จ และทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละ Generation โดยนักศึกษาโครงการ IBMP รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Popular Topics