7 เสาหลักแห่งการพัฒนาตัวเอง

Highlight

ในยุคที่บริษัทกำลังปรับตัวกับ New Normal และสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่
บริษัทที่ยังไม่ถึงขั้นล้มละลายต้องหากลยุทธ์พยุงตัวเอง
นโยบายที่เห็นกันชัดเจน คือ การปลดพนักงาน
ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงาน ไม่ใช่แค่พนักงานแต่รวมถึงนักศึกษาจำนวนมากที่กำลังจะจบในปีนี้

โอกาสที่จะได้งานในภาวะอัตราจ้างต่ำ แข่งขันสูง
จึงขึ้นอยู่กับระดับ ‘ความสามารถ’ ของผู้สมัครมากขึ้น
เราอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้หากไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาตัวเอง

#AGENDA สรุปวิธีการเปลี่ยนตัวเอง ‘7 เสาหลักแห่งการพัฒนาตัวเอง’

นิสัย (Habit)


เราจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยถ้า เราไม่เปลี่ยนนิสัย และต้องเปลี่ยนให้เป็นนิสัยใหม่ได้จริง
วิธีการคือ เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ไม่หนักจากพฤติกรรมเดิมมากไป เป็นอันที่เราทำได้ ไม่รู้สึกต่อต้านกับตัวเอง เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมที่เราทำอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น อยากมีเงิน เราก็ต้องพัฒนานิสัยการเก็บออม การลงทุน
ต้องการเป็นผู้นำที่ดี ก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ฝึกการตัดสินใจ

เสาที่สอง ตั้งเป้าหมาย(Goal setting) ด้วยหลัก SMART

มาจาก
Specific ชัดเจน
Measurable วัดผลได้
Achievable ทำได้จริง
Relevant เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการ
Timely มีกรอบเวลา

หรือใช้หลักการ If…then…
ถ้า…ต้อง…
และอาจจดเป้าหมายไว้เพื่อทบทวนเป็นระยะว่า เป้าหมายมีการเปลี่ยนอะไรไหม เราจะทำเป้าหมายนี้อยู่หรือเปล่า

เสาที่สามเป็นเรื่องของ ระบบ (System)


คนเรามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ เมื่อมีกรอบหรือเกณฑ์มากำหนดเราไว้บ้าง
ระบบที่ดีต้อง ‘วัดผลได้’ ‘ง่าย’ และ ‘ทำได้ทุกวัน’
ลองเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับเรา

การฝึกควบคุมอารมณ์ (Emotional Self-regulation)

เป็นอีกประเด็นสำคัญ นอกจากเก่งทางวิชาการแล้ว ต้องเก่งทางสังคมด้วย
สมมติเป็นคนโมโหง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ให้ลองใช้วิธีเขียนเตือนตัวเองในสมุด พยายามสงบจิตใจ
อาจใช้สิ่งของเป็นตัวช่วยเตือน
ยกตัวอย่าง ปิดประตูห้องทำงานเมื่อถึงเวลาเลิกงาน เพื่อยับยั้งชั่งใจไม่ให้บ้างานมากไป

สนุกกับการเรียนรู้ (Learning)

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพคือ การเรียนรู้ที่เราอิน รู้สึกสนใจ
สนุกกับมัน ทำให้มันสนุก
ยิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะเอามาใช้ เราอาจจะชอบมันไปเลยก็ได้

เสาที่ 6 ทบทวนตัวเองบ่อยๆ(Value and Meaning)

หาตัวเอง ทบทวนตัวเองเยอะๆ
ว่าที่จริงแล้วเราเป็นคนแบบไหน เราต้องการอะไร
เช่น ลองตั้งคำถามเรื่องสถานการณ์รอบตัวกับตัวเอง ดูว่าเรารู้สึกยังไงต่อเหตุการณ์นั้นๆ
คำตอบจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไง

เสาสุดท้ายเกี่ยวกับ การรู้จักตัวเอง (Thoughts and Beliefs)


ในการพัฒนาตัวเอง เราต้องรู้จักตัวเองทั้ง ความพอใจไม่พอใจ ความเชื่อ ความฝัน
แล้วพัฒนาไปทางของเรา ในแบบที่เป็นตัวเรา
ไม่ใช่ตามกระแสหรือตามคำพูดคนอื่นแต่ขัดกับสิ่งที่อยู่ในใจเรา

Popular Topics