สรุป ‘Youtube’ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

Highlight

วันนี้ #AGENDA รวบรวมช่อง Youtube แนะนำ มาฝากเพื่อนๆที่ต้องการอัปสกิลภาษาอังกฤษกันค่ะ มีทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกจำคำศัพท์ รวมถึงฝึกไวยากรณ์เตรียมสอบด้วยนะคะ ใครกำลังว่างไม่รู้จะทำอะไรลองเข้าไปเรียนกันค่า

วันนี้ #AGENDA รวบรวมช่อง Youtube แนะนำ มาฝากเพื่อนๆที่ต้องการอัปสกิลภาษาอังกฤษกันค่ะ มีทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกจำคำศัพท์ รวมถึงฝึกไวยากรณ์เตรียมสอบด้วยนะคะ ใครกำลังว่างไม่รู้จะทำอะไรลองเข้าไปเรียนกันค่า

ฝึกฟัง

TED Talk

https://www.youtube.com/channel/UCAuUUnT6oDeKwE6v1NGQxug

Learn English With TV Series

https://www.youtube.com/c/LearnEnglishWithTVSeries

BBC Learning English

https://www.youtube.com/watch?v=uYXSw_sBraQ

Loukgolf’s English Room

https://www.youtube.com/watch?v=mB6lZjhuVwc

ฝึกพูด

English by Chris

https://www.youtube.com/c/EnglishbyChris/videos

UNFOX English

https://www.youtube.com/playlist

BBC Learning English

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/featured

Oxford Online English

https://www.youtube.com/watch?v=KaA_mxga3PQ

ฝึกอ่าน

ENG ME UP English Gym

https://www.youtube.com/watch?v=mlvT5Ebyqio

Spotlight English

https://www.youtube.com/c/SpotlightEnglishRadio

English Speeches

https://www.youtube.com/c/EnglishSpeeches

EasyTeaching

https://www.youtube.com/watch?v=LbO3lRXT0ww

ฝึกเขียน

Learn English with Emma [engVid]

https://www.youtube.com/watch?v=itLLVAJjXNI

Oxford Online English

https://www.youtube.com/watch?v=kvLWEYLvzYU

English with Lucy

https://www.youtube.com/watch?v=ZP_axfR9NKM

BBC Learning English Thai

https://www.youtube.com/watch?v=24bTnch2Ygk&t=14s

ฝึกท่องศัพท์

THE STANDARD

https://www.youtube.com/watch?v=ogZegUwDmRk

Netflix

https://www.youtube.com/watch?v=IdQmtNMW0PY

Learn With Sam And Ash

https://www.youtube.com/watch?v=lviVCr1dK1o

Speak English With Tiffani

https://www.youtube.com/watch?v=DfWkxpdOEP8

ฝึกไวยากรณ์/เตรียมสอบ

Aim Eng Alive

https://www.youtube.com/c/AimEngAlive/videos

GAT ENG COOL COOL

https://www.youtube.com/…/UCLJKXAMSyjzNcuBM3Gg…/featured

Kru Whan : English On Air

https://www.youtube.com/watch?v=CdM9neZfbtY

ติว TOEIC Master Club

https://www.youtube.com/watch?v=x6F40AGYcNI&t=24s

Popular Topics