‘Soft Skills’ สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องมีถ้าอยากประสบความสำเร็จ

Highlight

สรุปคอร์สเรียนพัฒนา 'Soft Skills' แบบฟรีๆ จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

‘Soft Skills’ สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องมีถ้าอยากประสบความสำเร็จ

#AGENDA สรุปคอร์สเรียนพัฒนา ‘Soft Skills’ แบบฟรีๆจะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

Leadership Skills ทักษะการเป็นสุดยอด ‘ผู้นำ’

1.ทักษะการบริหารคนในองค์กร

https://www.coursera.org/learn/managing-people-iese

2.ทักษะเป็นสุดยอดผู้นำที่ใครๆก็ยอมรับ

edx.org

3.ทักษะการเป็นผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

Thai MOOC

———-

Creativity Skills ทักษะความคิด ‘สร้างสรรค์’

1.ทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์

Thai MOOC

2.สร้างสรรค์นวัตกรรม

Thai MOOC

3.ปลุกพลังครีเอทีฟ

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/18092

———-

Collaboration ทักษะความร่วมมือทำงานเป็น ‘ทีม’

1.EQ ดีในที่ทำงาน

Udemy.com

2.ฝึกทำงานเป็นทีม

Edx.com

3.บุคลิกหลากหลายของคนที่ทำงาน

Udemy

———-

Communication ทักษะการ ‘สื่อสาร’

1.ตัดสินใจให้เวิร์ค

coursera.org

2.ฝึกวิธีคิดจัดการปัญหา

ThaiMooc

3.ตัดสินใจด้วยกลยุทธ์

coursera.org

———-

Public Speaking ทักษะพูดในที่ ‘สาธารณะ’

1.ขึ้นเวทียังไงไม่ให้สั่น

Udemy

2.พูดแบบมีไดนามิค

coursera.org

3.สร้างความมั่นใจในตัวเอง

Udemy

Popular Topics