รวมคอร์ส ‘จิตวิทยา’ เรียนฟรี ที่น่าสนใจ

Highlight

ทำไมจู่ๆ เราถึงซื้อของชิ้นนี้ ทั้งๆ ทีไม่เคยอยากได้? ทำไมหัวหน้าถึงรับมือลูกค้าได้อย่างไม่สะดุด? ทำไมใครบางคนถึงโมโหง่าย? มาศึกษาใจคน กับรวมคอร์ส 'จิตวิทยา' เรียนฟรี ที่น่าสนใจ

ทำไมจู่ๆ เราถึงซื้อของชิ้นนี้ ทั้งๆ ทีไม่เคยอยากได้? ทำไมหัวหน้าถึงรับมือลูกค้าได้อย่างไม่สะดุด? ทำไมใครบางคนถึงโมโหง่าย?

ตัวเรา เพื่อน หัวหน้า ลูกน้อง และคนอื่นๆ รอบตัวล้วนแล้วแต่มี ‘ความลับในจิตใจ’ ที่น่าค้นหาและจิตวิทยาคือ ‘ศาสตร์’ ที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาที่มาที่ไปของพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์

ทำให้ #จิตวิทยา เป็นศาสตร์อีกอย่างที่น่าเรียนรู้และแน่นอนว่า มีให้เรียนฟรี!

#AGENDA รวบรวมคอร์สเรียนที่น่าสนใจในสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้แล้วค่ะ

Link ไปยังคอร์สต่างๆ

หมวด จิตวิทยาพื้นฐาน

1. Introduction to Psychology University of Toronto – จิตวิทยาเบื้องต้น

https://bit.ly/3fVQGZ3

2. AP® Psychology – Course 1: What is Psychology? University of British Columbia – ประวัติการศึกษาจิตใจมนุษย์

https://bit.ly/3iFf4jd

3. Introduction to Psychology: The Psychology of Learning – Monash University – จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้

https://bit.ly/33XChsP

หมวด สื่อสารเจรจาต่อรอง

1. How to Understand Arguments – Duke University – ดีลอย่างไรให้ชนะ

https://bit.ly/33Y4f7S

2. Introduction to Communication Science – University of Amsterdam – ศาสตร์แห่งการเจรจา

https://bit.ly/33ZXVwA

3. Social Psychology – Wesleyan University – ผลกระทบของสังคมต่อผู้คน

https://bit.ly/2FguyMa

พฤติกรรมเพื่อนร่วมงาน

1. Empathy and Emotional Intelligence at Work – University of California, Berkeley – ทำงานแบบมี EQ

https://bit.ly/2DLiL8u

2. Organizational Behavior and Human Resource Management – Thaimooc – บริหารคนเพื่อองค์กร

https://bit.ly/3ap5fTB

3. Organisational behaviour: Know your people – Macquarie University – สร้างสุดยอดทีมและองค์กร

https://bit.ly/31V7YRb

พฤติกรรมผู้บริโภค

1. An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing – Copenhagen Business School – ดึงอินไซท์เพื่อเข้าใจลูกค้า

https://bit.ly/3awnXZO

2. Buyer Behaviour and Analysis – Curtin University – ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า

https://bit.ly/2Y2dNLf

3. Consumer Behaviour and Psychology – Coventry University – ทำการตลาดให้ตรงใจลูกค้า

https://bit.ly/340RMjY

จิตวิทยาอาชญากร

1. The Psychology of Criminal Justice – The University of Queensland – กระบวนการยุติธรรมกับจิตวิทยา

https://bit.ly/2PUuJyZ

2. Learn Criminal Psychology Fundamentals – Udemy – เบื้องลึกคนก่ออาชญากรรม

https://bit.ly/3fYcPpq

3. Forensic Psychology: Witness Investigation – The Open University – จิตวิทยาการสอบพยาน

https://bit.ly/2DLkScq

ทักษะสร้างพลังเชิงบวก

1. Science and Art for Happiness Creation – Thaimooc – ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข

https://bit.ly/31XuJnA

2. Positive Psychology: Resilience Skills – University of Pennsylvania – ทักษะแห่งทางสายกลาง

https://bit.ly/2FoyCKy

3. The Science of Happiness – University of California, Berkeley – วิทยาศาสตร์ของความสุข

https://bit.ly/2Yhl4Ht

Popular Topics