สรุปคอร์ส ‘การเงิน’ ที่น่าสนใจ

Highlight

รวม ‘คอร์สการเงิน’ น่ารู้มาให้ทุกคนเพื่อจะได้บริหารจัดการเงินเป็น วางแผนการใช้เงินได้มีประสิทธิภาพ

‘เรื่องเงิน’ มักเป็น ‘ปัญหากวนใจ’ วัยทำงานอย่างเราไม่ว่าจะรายรับรายจ่าย ภาษี หนี้สิน ดอกเบี้ย หรือจะเป็นเรื่องลงทุน แผนเกษียณล้วนมีรายละเอียดยิบย่อย ต้องทำความเข้าใจ

#AGENDA เลยรวบรวม ‘คอร์สการเงิน’ น่ารู้มาให้ทุกคนเพื่อจะได้บริหารจัดการเงินเป็น วางแผนการใช้เงินได้มีประสิทธิภาพกัน

#เพราะเรื่องเงินใกล้ตัวกว่าที่เราคิด

เงินทองต้องวางแผน

เงินทองต้องวางแผน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/182/info….

ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน

CHULA MOOC

https://mooc.chula.ac.th/courses/186

วัยรุ่นเก็บเงิน

Open.eduhttps://www.open.edu/…/mana…/content-section-overview….

เป้าหมายดีเก็บเงินได้ Udemy

https://www.udemy.com/…/making-sense-of-your-personal…/

————–

วางแผนเกษียณ

สไตล์มนุษย์เงินเดือนตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/183/info…

สไตล์วัยเก๋าตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/193/info

เกษียณพร้อมสุข

Open.eduhttps://www.open.edu/…/retirement…/content-section-0…

40 ก็เกษียณได้

Udemy

https://www.udemy.com/…/what-to-do-in-your-20s-so-you…/

————–

ลงทุนหุ้น

ฉบับมือใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/18/info…

เข้าใจงบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/27/info…

เข้าใจกราฟเทคนิค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/30/info

ลงทุนแบบเน้นคุณค่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/16/info

————–

บริหารหนี้

หมดหนี้มีออม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/232/info…

ปลดหนี้

Udemy

https://www.udemy.com/course/personal-finance-learn-liberty/

บริหารหนี้

Udemy

https://www.udemy.com/course/managing-debt/

สร้างหนี้อย่างฉลาด

Udemy

https://www.udemy.com/course/understanding-loans/

————–

รอบรู้กองทุนรวม

DIY พอร์ตกองทุนรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/25/info…

ฉบับมือใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/19/info…

รอบรู้ LTF & RMFตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/20/info

REITและกองทุนโครงสร้างฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/44/info

————–

วางแผนภาษี

วางแผนภาษี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)

https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/192/info

เรียนภาษีหนีไวรัส

TAXBugnoms

https://youtu.be/hNS4xMm5RUk

ภาษี 10 นาที

TAXBugnoms

https://www.youtube.com/playlist…

ภาษีขายของออนไลน์

TAXBugnoms

https://bit.ly/TAX-ONLINE

Popular Topics