9 ทักษะ ‘ต้องมี’ แล้วที่ทำงานจะ ‘ขาดคุณไม่ได้’

Highlight

รวมทักษะที่ทำให้คุณ ‘ได้เปรียบ’
มีโอกาส ‘เติบโต’ ในองค์กรมากขึ้น
.
บริษัทไม่ได้มองหาแค่คน ‘เก่งงาน’
แต่จะเลือกคนที่ ‘เก่งคน’ ควบคู่ด้วย
.
คนเหล่านี้จะปรับสไตล์การทำงานตัวเอง
ให้เข้ากับองค์กรได้เร็ว เพิ่มประสิทธิผลให้ทีมได้
ทำให้ยากที่ใครจะมา ‘แทนที่’
.
ไปดูกันค่ะว่าเรามีทักษะไหนแล้วบ้าง


1. คิดบวก (Positive Thinking)

มองวิกฤติเป็นโอกาส โฟกัสด้านดี

– คนคิดบวกอยู่กับปัจจุบัน กล้าเผชิญความจริง
.
– สิ่งที่คุณบอกตัวเองสำคัญกว่าที่คิด
เลิกมองตัวเองได้แง่ลบ หรือดูถูกข้อด้อยตัวเอง
.
– อยู่กับคนคิดบวก เพิ่มพลังด้านบวกให้กันและกัน
.
– โฟกัสด้านดี สมองเราทำงานได้ดีตอนผ่อนคลาย
ในสถานการณ์ตึงเครียด คนที่ฉลาดทางอารมณ์
มองเห็นทางออกได้ง่ายกว่า
.
—————

2. ใส่ใจผู้อื่น (Outward Mindset)

มองเป้าหมายร่วม พร้อมช่วยเหลือ
.
– นึกถึงเป้าหมายของทีม มุ่งประสบความสำเร็จร่วมกัน
– ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
– คิดในมุมของอีกฝ่ายก่อน ไม่ด่วนสรุป
– พร้อมช่วยเหลือ พึ่งพาได้

—————

3. คิดต่อยอด (Growth Mindset)

คิดอีกขั้น หมั่นพัฒนาตัวเอง

– ไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือแนวคิด
ใช้วิธีที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
– มองการณ์ไกล คิดแบบก้าวกระโดด ลึกไปอีกขั้น
– กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้ พัฒนาตัวเองตลอด

—————

4. ทักษะการวางแผน (Planning)

ออกแบบแผนที่ใช้การได้จริง

– มองภาพรวมออก ตั้งเป้าระยะสั้นได้
– กำหนดกรอบเวลาที่ทำได้จริง
– แบ่งงานเหมาะสม เลือกคนถูกกับเนื้องาน
– คิดแผนสองไว้เสมอ

—————

5. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)

ประเมินความเสี่ยง ตัดสินใจได้ดี

– ตั้งใจฟัง สะท้อนความเห็นได้ตรงจุด
– ประเมินความเสี่ยง สามารถตัดสินใจในเวลาจำกัด
.
– จัดการปัญหาเฉพาะหน้า ยืดหยุ่นได้ถ้าแผนเปลี่ยน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
.
– มีความสามารถในการปรับตัว มีความฉลาดทางอารมณ์
มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่
.
—————

6. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

อธิบายไอเดียให้คนอื่นเข้าใจได้

– ตรงประเด็น ชัดเจน ทั้งการพูด การทำสไลด์นำเสนอ
– จับใจความของอีกฝ่าย สรุปประเด็นเพื่อถ่ายทอดต่อได้
รู้ว่าเรื่องไหนต้องพูดกับใคร
.
—————

7. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analyzing)

คิดเป็นระบบ ใช้เครื่องมือเป็น

– ตีความข้อมูล แยะแยะส่วนที่ใช้และไม่ใช้ได้
.
– เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูก มีทักษะการใช้โปรแกรม
และสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
.
– มองเห็นภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นแผนภูมิ กราฟ ได้
.
– คิดโดยไม่ใช้อคติ
– สรุปผลได้
.
—————

8. ทักษะการต่อรอง (Negotiation)

เจรจาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
.
– บุคลิกดี รู้จังหวะในการพูด เข้าใจเจตนาอีกฝ่าย
– มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่จะพูด
.
– เตรียมตัวล่วงหน้า คาดเดาประเด็นที่จะถูกพูดถึง
ศึกษาข้อมูล
.
– มีเป้าหมายในใจ กำหนดเกณฑ์ที่จะตอบตกลงไว้คร่าวๆ
.
– คิดแบบ win-win คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
.
– รู้กำหนดเวลา ไม่ออกนอกเรื่อง
รักษาความสัมพันธ์เพื่อการติดต่อครั้งต่อไป
.
—————

9. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

เข้าใจปัญหาในทีม ผลักดันให้งานสำเร็จ
.
– วางตัวเป็นกลาง แก้ไขปัญหา
หรือจัดการความขัดแย้งในทีมได้
.
– รู้งาน มองเห็นช่องโหว่ของทีม
กล้าเสนอความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีม
และคุณภาพงาน
.
– รับผิดชอบคำพูด การกระทำของตัวเอง

ที่มา: jobsdb, terrabkk, lifehack

Popular Topics