สรุป 27 แอป/เว็บไซต์ ฝึกทักษะ ‘ภาษาญี่ปุ่น’

Highlight

รวมแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์เด็ด ๆ ที่จะทำช่วยให้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ มีทั้งแอปที่เหมาะมากสำหรับคนที่อยากเน้นทักษะการพูดและการฟัง การท่องและจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ไปจนถึงใครที่อยากจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครบเครื่องเลย

รวมแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์เด็ด ๆ ที่จะทำช่วยให้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น โดย AGENDA

ข้อดีคือทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ มีทั้งแอปที่เหมาะมากสำหรับคนที่อยากเน้นทักษะการพูดและการฟัง การท่องและจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ไปจนถึงใครที่อยากจะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครบเครื่องเลย

รวมแอปแปลภาษาญี่ปุ่น

imiwa

http://www.imiwaapp.com/

Shirabe Jisho

http://ricoapps.com/

Japanese

https://japaneseapp.com/

Translate Now-Translator

App Store

Google Play


เรียนญี่ปุ่นออนไลน์ แอปสอนภาษาญี่ปุ่น

LingoDeer

https://www.lingodeer.com/

Japanese Friend

App Store

Google Play

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับมาสเตอร์ลิง

Google Play

Learn Japanese Phrases & Words

App Store

Google Play

PORO Japanese Grammar

Appstore

Google Play


ฝึกท่องศัพท์ญี่ปุ่น

Infinite Japanese

AppStore

Google Play

Learn Japanese by Drops

https://languagedrops.com/language/learn-japanese

Japanese Vocabulary Quiz

Google Play

Learn Japanese – 6000 Essential Words

Google Play


ฝึกเขียนญี่ปุ่น

StickyStudy Japanese

Sticky Study Website

Learn Japanese!-Kanji

App Store

Google Play

Write It! Japanese

App Store

Google Play

Scripts: learn how to write

App Store

Google Play

Kanji Club (TH)

App Store


เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

JLPT Japanese

Google Play

JPLT Practice N5-N1

App Store

Google Play

JLPT test N2,N3,N4,N5 – Mytest

App Store

Google Play

JLPT Practice N5-N1

Google Play

Learn Japanese N5~N1 (JPro)

Google Play

App Store


ญี่ปุ่นจากสื่อ

TODAI

App Store

Play Store

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

https://www.nhk.or.jp/lesson/thai/

Japan Radio

Japan Radio Website

FluentU

https://www.fluentu.com/

Popular Topics