ThammasatMassacre

Organizing history by tags.

ทำไม 6 ตุลาฯ ถึงถูกลืม รำลึก 44 ปี สังหารหมู่ธรรมศาสตร์

ผ่านมา 44 ปี เหตุการณ์นี้เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้น เนื่องด้วยจากกระแสทางการเมืองอันเข้มข้นเพราะวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เกิดเหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองที่โหดร้ายและนองเลือดที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยแต่ความเข้าใจของคนหมู่มากกลับเลือนรางหากหันไปถามคนรอบตัว เราจะพบว่าหลายรายสับสนเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 กับวันที่ 14 ตุลาคม 2516 (หรือเหตุการณ์ 14 ตุลา,​ วันมหาวิปโยค)หรือเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ในช่วงปีเดียวกันหรือจำได้เพียงคำอธิบายสั้นๆเช่น ปราบชุมนุมนักศึกษา ภาพเด็กชายหัวเราะ เป็นต้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?คนไทยหมู่มาก...