microsoft

Organizing history by tags.

Mindset 2021 ที่คนยุคใหม่ ไม่มีไม่ได้!

‘5 Mindset ที่ต้องมี ในปี2021’ ปี 2021 ภาคต่อแห่งการอยู่รอดในปีที่แล้ว ได้เวลาปรับแนวคิด พัฒนา #Mindset รับปีใหม่ที่สดใส ต่อสู้กับวิฤตด้วยความคิดเจ๋งๆ วันนี้ #Agenda รวม 5 Mindset ที่ต้องมีในปี 2021 และตัวอย่างบริษัทระดับโลก ที่ใช้ Mindset เหล่านี้ในการดำเนินธุรกิจให้ยืนหนึ่ง ------------- 1. มองอุปสรรคเป็นโอกาส - Growth...