Line TV

Organizing history by tags.

ทำไม OTT TV (แพลตฟอร์มทีวีออนไลน์) มาแทนที่ TV แบบเดิมๆ

แต่ก่อน เราเข้าถึงความบันเทิง ข่าวสารต่างๆ ได้แค่ไม่กี่ช่องทาง ถ้าอยากดูละคร ดูข่าว ก็อาศัยทีวีรับสัญญาณผ่านคลื่นความถี่, ดาวเทียม หรือเคเบิล ซึ่งตัวผู้ส่งสัญญาณ หรือ ‘ช่อง’ จะมีต้นทุนที่สูงมากในการเช่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณหรือซื้อสัมปทาน ทำให้คอนเทนท์ต่างๆ ที่เราเสพกัน มาจากช่องทางไม่กี่ช่องทาง เมื่อ ‘อินเทอร์เน็ต’ เร็วแรงติดจรวด OTT TV ก็ถือกำเนิดขึ้น เมื่อ ‘อินเทอร์เน็ต’ เข้ามา ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงจนมองแทบไม่ทัน จนพูดได้ว่า ยิ่ง...