LGBTQ

Organizing history by tags.

สรุป 6 แนวคิดของ Gen Z Gen ที่กำลังเปลี่ยนโลก

มีงานวิจัยคาดว่าในปี 2025 Gen Z จะมีจำนวนมากถึง 1 ใน 4 ของภูมิภาค APACกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของภูมิภาค มีบทบาทในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นสวนทางกับคนรุ่นก่อน และมีอำนาจในการกำหนดทิศทางตลาด ทิศทางสังคมการที่จะวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปของโลกยุคใหม่ จึงต้องทำความเข้าใจความเป็น Gen Z ก่อน#AGENDA จะสรุปแนวคิดของ Gen Z ให้ทุกท่านได้ดูกันครับ1. เข้าใจในความแตกต่างGen Z เข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อยจึงได้รับข้อมูลมาก ได้เจอกับวิถีโลกไร้พรมแดนได้รับรู้เหตุการณ์เรื่องราวของคนที่แตกต่างจากตัวเองทำให้มุมมองความคิดของเขาเปิดกว้างและเพราะอายุยังไม่มากวิธีคิดจึงมีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนได้ในยุคของ...