Jeff Bezos

Organizing history by tags.

ย้อนไทม์ไลน์ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งและดูแล Amazon มากว่า 30 ปี

นาทีนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก ‘Amazon’  ร้านค้าออนไลน์ ยอดขายหมื่นล้าน มูลค่ามากที่สุดอันดับ 3 ในสหรัฐฯ ชายผู้มีความฝันที่จะสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ทุกคนต้องนึกถึงเป็นชื่อแรกอย่าง ‘Jeff Bezos’ ผู้พลิกโฉมวงการ E-commerce ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ล่าสุด มีข่าวว่า Jeff Bezos ประกาศว่าเขาเตรียมก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Amazon ในไตรมาส 3 ปีนี้  แต่ยังคงถือหุ้นอยู่ 10.6% และนั่งในตำแหน่ง...