Gen Y

Organizing history by tags.

สรุปนิสัยทางการเงินของแต่ละ Generation

ทำไมพ่อแม่เราถึงชอบบ่นว่าเราฟุ่มเฟือย? ทำไมพี่ต้องซื้อกาแฟแก้วนึงเป็นร้อย? ทำไมน้ามีคนมาชวนขายอะไรก็ทำหมด? คำถามที่เจอบ่อยๆ เหล่านี้ รู้ไหมว่าบางทีคำตอบก็มาจากเรื่องง่ายๆ แต่คนต่างรุ่นเข้าใจกันเองย๊ากยาก คือ “เพราะเจเนอเรชั่นเราต่างกัน” ไงล่ะ จะต่างกันแค่ไหน #AGENDA สรุปนิสัยทางการเงินของแต่ละเจนมาให้แล้วค่ะ ---------- 👴🏼 Builder/Silent 👵🏻 เกิดช่วงปี ค.ศ. 1928 - 1945 อายุตั้งแต่ 75 - 92 “ประหยัด ไม่จำเป็นไม่ซื้อ เน้นความมั่นคง” เริ่มทำงานหารายได้จากผลพวงทางเศรษฐกิจที่รุ่นก่อนวางไว้ จึงมีความจงรักภักดีกับนายจ้างและชาตินิยม ผู้หญิงเริ่มออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้น ใช้จ่ายประหยัดเพราะอยู่ในยุคสงคราม เน้นเก็บเงินในรูปแบบที่มั่นคง ไม่ซับซ้อน เช่น ออมทรัพย์...

สรุปนิยาม ‘ความสำเร็จ’ ของคนแต่ละรุ่น

สังเกตไหมว่าเป้าหมายของเรากับเพื่อนจะมีความคล้ายกันอยู่ต่างจากเวลาที่เราไปถามคนที่อายุห่างจากเราหลายๆปีถ้าลองพูดคุยเรื่องสิ่งที่มุ่งหวัง ต่างคนอาจจะแปลกใจในคำตอบของอีกฝ่ายก็ได้กระบวนการก่อตัวของ ‘ความคิด’ เรามักมีอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆส่วนมากจึงเป็นไปตาม ‘บริบทของยุคสมัย’ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสังคม การเมือง หรือความสำเร็จในชีวิตคนแต่ละ generation มีแนวโน้มที่จะมองในมุมที่แตกต่างกันจากงานวิจัยเรื่องมุมมองความสำเร็จและทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละ Generationโดยนักศึกษาโครงการ IBMP รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาในเรื่องของ ‘ความสำเร็จ’แต่ละ gen ว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งไหนความสำเร็จอะไรที่ถือว่ามีคุณค่าสำหรับเขา#AGENDA------------------ Baby boomer‘ทำงานหนัก คาดหวังกับลูกหลาน’ 1. ครอบครัว 28.2%2. การงาน 21.5%3. การเงิน...