Finnomena

Organizing history by tags.

สรุป 3 เทรนด์การเงิน ที่จะเปลี่ยนโลกในอีก 5 ปี

ซื้อของใช้-หาเงินเรียน-ตั้งตัว-หารายได้เสริม-เกษียณ  นอกจากการทำงานเพื่อหาเงินใช้ และการใช้เงินแล้วไม่ว่าจะจังหวะไหนของชีวิต ‘ความรู้เรื่องการเงิน (Financial Literacy)’ ตั้งแต่การรู้จักวางแผนการเงิน การออม การลงทุน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีติดตัวไว้ และการแบ่งปันความรู้เรื่องลงทุน ก็เป็นหัวใจสำคัญของ FINNOMENA สตาร์ทอัพเทคโนโลยีการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และการลงทุนที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายให้กับคนไทย อย่างตอนนี้ ในยุครุ่งสุดๆ ของเทคโนโลยี โลกการเงินก็กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จนมีบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงิน หรือ FinTech เกิดขึ้นมากมาย และคุณกวิน ติระบริสุทธิ์ CPO หรือ...

ถามคำถาม Insight กับ CPO จาก Finnomena

องค์กรจะสร้างแต้มต่อในตลาดไม่ได้ ถ้าไม่มี ‘คนที่รู้จักสินค้าของบริษัทดีที่สุด’ หรือ Product Manager Agenda Insight ชวนทุกคน ถามคำถามที่อยากรู้  กับ คุณกวิน ติระบริสุทธิ์ Chief Product Officer จาก Finnomena สตาร์ทอัพไทย ที่บริหารเงินลงทุนให้ลูกค้ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ทำอย่างไรถึงข้ามสายงานจาก Developer  มาเป็น Product Manager ในช่วงที่อายุยังไม่ถึง 30 ปี? พอมาเป็น...