Disney

Organizing history by tags.

เปิด 7 วิธีคิด ทำธุรกิจให้เป็น ‘ที่รัก’ แบบ DISNEYLAND

ถ้าคุณเคยเยี่ยมเยือน หรือได้ยินชื่อเสียงของดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่มีคนไปเที่ยวมากที่สุดในโลกมาบ้าง จะเข้าใจว่าแม้แต่สาขาที่ไม่ได้ใช้ภาษาที่เราเข้าใจ ฟังเรื่องราวก็ไม่รู้เรื่อง กลับมัดใจคนให้อยากกลับไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่า #AGENDA สรุปเคล็ดลับนี้จาก คุณซากุราอิ เอริโกะ ผู้รวบรวมความลับจากคู่มือฝึกอบรมของดิสนีย์แลนด์ ที่ใช้ฝึกฝนพนักงานดิสนีย์กว่า 100,000 คน มาให้แล้วค่ะ 1. ทำสิ่งที่ ‘เหนือกว่า’ ความคาดหวัง การทำให้คนอื่นประทับใจนั้นคือการมองล่วงหน้า 1 สเต็ปเสมอเมื่อมีตุ๊กตาดัมโบ้ที่มอซอและตาหลุดหนึ่งข้าง ถูกส่งมาพร้อมจดหมายขอให้ช่วย เราอาจจะมองว่า งั้นให้ตุ๊กตาตัวใหม่แล้วกันแต่ที่ดิสนีย์ พนักงานเลือกที่ซ่อมแซม ทำความสะอาดตุ๊กตาตัวนั้นใหม่ แม้มันจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม...