BlackLivesMatter

Organizing history by tags.

6 แบรนด์ดัง กับแคมเปญส่งเสริม ‘ความเท่าเทียม’

ว่ากันว่าระบบทุนนิยม จะถ่างช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้กว้างขึ้นเรื่อยๆ แต่แนวคิดของการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็เริ่มกำเนิดขึ้น ธุรกิจสมัยใหม่ จึงหันมาสร้างกำไรไปพร้อมๆ กับความเท่าเทียม ผ่านแคมเปญ กิจกรรม หรือแม้แต่นำมาเป็น Core Mission ของแบรนด์ โดยไม่ได้มีเพียงความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำด้านความยากจนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการศึกษา เพศ เชื้อชาติด้วย และนี่คือ 6 แบรนด์ดัง กับแคมเปญส่งเสริม 'ความเท่าเทียม' ที่ #Agenda สรุปมาให้คุณครับ