โมเดลเศรษฐกิจโรคระบาด

Organizing history by tags.

สรุป ‘ 5 โมเดลเศรษฐกิจ’ ที่น่าสนใจ ต่างกันอย่างไร?

ที่ผ่านมาไทยใช้ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจหลัก ก่อนจะคลอดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG มา แล้วนอกจาก ‘ไทยแลนด์ 4.0’ จะมีโมเดลเศรษฐกิจอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจ  จีนใช้โมเดลอะไร ทำไมรอดจากวิกฤตโควิด 19 #Agenda สรุป ' 5 โมเดลเศรษฐกิจ' ที่น่าสนใจ มาฝากกัน --------- #1 โมเดลเศรษฐกิจแบบโดนัท (Doughnut Economics) โมเดลนี้คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ Kate Raworth  และได้มีการนำมาใช้จริงกับเมือง Amsterdam เมืองหลวงของ Netherlands โมเดลเศรษฐกิจแบบโดนัท แบ่งเป็น...