แม่ฮ่องสอน

Organizing history by tags.

แต่ละจังหวัด มี ‘รายได้ต่อหัว’ ในปี 2561 แค่ไหน?

เรามาดูในระดับภูมิภาคกันก่อนว่า--- แต่ละภูมิภาคที่มีสัดส่วน GDP มากที่สุด 3 ภาคมีแหล่งรายได้มาจากไหน? ---อันดับ 1 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในแง่ผลผลิตรวม จะมีสัดส่วนร้อยละ 46.9 ของ GDPมีรายได้ต่อหัว 457,399 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 5.1%โดยมีแหล่งรายได้จากสาขาการผลิตหลัก ได้แก่ (1) ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม(2) การขายส่งและการขายปลีกฯ และ...