แมลง

Organizing history by tags.

‘แมลง’ จานหลักที่มาแทนเนื้อสัตว์ คาดทำเงิน 4 หมื่นล้านในปี 2023 !

วัตถุดิบปริศนา? ‘แมลง’ จานหลักที่มาแทนเนื้อสัตว์  คาดทำเงิน 4 หมื่นล้านในปี 2023 ! โลกกำลังเผชิญหลากหลายวิกฤติ และวิกฤติอาหารขาดแคลนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย มีการคาดกันว่าปี 2050 เราจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการวิจัยค้นคว้าหาสิ่งทดแทนสารอาหารเหล่านั้น  เช่น เนื้อสัตว์สังเคราะห์จากโปรตีนพืช ฯลฯ แต่คำตอบสุดท้ายที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์ใหม่ ก็คือ ‘แมลง’ แมลงถูกรับรองโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ว่ามันเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นอาหารสำหรับคนทั่วโลกและแก้ปัญหาอาหารขาดแคลนได้อย่างลงตัว ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ------------- โปรตีนสูง แปรรูปได้หลากหลาย แมลงมีโปรตีนสูง มีคาร์โบไฮเดรตและไขมัน และยังไม่นับแร่ธาตุอีกหลากหลายชนิด แล้วแต่ว่าจะกินแมลงอะไร ฟาร์มที่เลี้ยงเพื่อขาย ยังสามารถขายได้ในหลายรูปแบบด้วย ไม่ว่าจะเป็น สด ต้ม ทอด...