เวียดนาม

Organizing history by tags.

5 เสือเศรษฐกิจเอเชีย ตอนนี้เป็นอย่างไร?

เมื่อ 50-60 ปีก่อน เอเชียกำลังฉายแววรุ่งเรือง นำโดยญี่ปุ่นที่เจริญก้าวหน้าอย่างมากตามมาด้วยอีก 4 เสือเศรษฐกิจ คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ที่เติบโตเฉลี่ยเกินปีละ 7%ส่วนไทย คือประเทศที่ทุกคนคาดว่าจะเป็น ‘เสือเศรษฐกิจตัวที่ 5’แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราก็ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ‘ลูกเสือเศรษฐกิจ (Tiger Cub Economies)’ ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียน...