เลือกตั้งอบจ.

Organizing history by tags.

จับตาท้องถิ่น #อบจอินไซด์ แต่ละจังหวัดหมดงบไปกับอะไรบ้าง?

อควาเรียมหอยสังข์ - สงขลา งบประมาณ 1,400 ล้านบาท (คาดว่า) ต้องใช้อีก 431 ล้านบาท อควาเรียมหอยสังข์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาคือโครงการสร้างสถานที่จัดแสดง/วิจัย/เพาะพันธุ์สัตว์น้ำรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่ มีกำหนดเริ่มก่อสร้างปี 2551 กำหนดเสร็จในปี 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่กลับถูกปล่อยทิ้งกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบันยังไม่เปิดใช้โดยระบุว่าสาเหตุที่ล่าช้า มาจาก1. ผู้รับเหมาไม่ก่อสร้างตามสัญญา2. มีหนังสือแจ้งให้หยุดก่อสร้างจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสมัยนั้น ส่วนความคืบหน้าจนถึงปัจจุบัน คือ- ปี 61...