เลบานอน

Organizing history by tags.

กรณีศึกษา ‘เลบานอน’ ทำไมแย่

เหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อสามวันก่อนกระตุ้นความสนใจคนกลับมาที่เลบานอนอีกครั้งโดยเผยให้เห็นความย่ำแย่ที่เกิดจากการเพาะบ่มปัญหามาเป็นเวลานานของเลบานอนเลบานอนกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจโดยมีหนี้สาธารณะสูงติด 3 อันดับของโลกสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 150%25% ของประชากรว่างงานค่าครองชีพสูงขึ้นถึง 190% สวนทางกับรายได้รัฐก็ไม่มีเงินจัดสรรสวัสดิการให้ประชาชนคนเลบานอนอยู่กับสาธารณูปโภคที่ย่ำแย่GDP ปี 2019 ของเลบานอนอยู่ที่ -5.6% ปัจจัยสำคัญที่ทำเศรษฐกิจมีปัญหาเรื้อรังคือ การเมืองด้อยคุณภาพหลังสงครามกลางเมืองที่กินเวลากว่า 15 ปี สงบลงในปี 2005การเมืองเลบานอนเต็มไปด้วยการแบ่งฝักฝ่ายปัญหาคอร์รัปชัน ระบบอุปถัมภ์ปี 2019 ค่าดัชนี CPI อยู่ที่ 28...