เมียนมาร์

Organizing history by tags.

ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย แย่ลง 3 ปีติด กัมพูชาแซงแล้ว

ทักษะ ‘ภาษาอังกฤษ’ ของคนไทย ดิ่งเหว ไม่ใช่ครั้งแรก? ไทยเคยอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุดถึง 8 ปีติด จากการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย Education First ตั้งแต่ปีแรกคือ 2011 จนถึงปี 2018 จนกระทั่งในปี 2019 ไทยก็มีคะแนนสูงขึ้นติดอันดับพอใช้อย่างฉิวเฉียด ก่อนที่ปีถัดมาจะอันดับตกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ผลการจัดอันดับในปี 2020 พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 89 จากทั้งหมด 100 ประเทศ...