เพศศึกษา

Organizing history by tags.

สอนเรื่องเพศ = ชี้โพรงให้กระรอก​? เปิดหลักสูตร Sex Education ไทยและต่างประเทศ

ท้องไม่พร้อม - ขาดความเข้าใจเรื่องการคุกคามทางเพศ - โรคติดต่อ ฯลฯ คือปัญหาที่สังคมไทยเจออยู่เรื่อย ๆ  ลองให้เด็ก 10 ขวบใส่ถุงยาง!! คือคอนเทนท์สัมภาษณ์มุมมองและความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของเด็กไทยวัย 10 ปี (และสอนไปด้วย) ของเพจช็อคเกอร์บอย  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็ก ๆ ยังขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดอยู่  จนทำให้เกิดการตั้งคำถามกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ว่า ‘ระบบการศึกษา’ ของเรา ปลูกฝังหรือแนะนำแนวทางให้เด็ก ๆ อย่างไร หรือมีขอบเขต/วิธีไหนบ้าง ที่จะพูดคุยกับเยาวชนในเรื่องนี้ได้อย่างเป็นประโยชน์แก่พวกเขาอย่างแท้จริง #AGENDA เลยรวบรวมหลักสูตร...