เปลี่ยนภาษีเป็นเงินเก็บ

Organizing history by tags.

‘ยื่นภาษีออนไลน์’ เอง ต้องรู้อะไรบ้าง?

เทศกาลยื่นภาษีออนไลน์ เพื่อนๆ ได้เตรียมยื่นภาษีออนไลน์กันหรือยัง? ยังไม่รู้จะเริ่มจากอะไร? ตรงไหนดี? วันนี้ #Agenda X #SalaryInvestor ได้เตรียม ฮาวทูยื่นภาษีออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง มาฝาก โดยที่เพื่อนๆ ไม่ต้องเดินผ่าฝุ่น PM 2.5 และไวรัส อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้เลย !!!