เจ้าของกิจการ

Organizing history by tags.

9 คำถามที่ต้องตอบ ถ้าอยากเข้าใจธุรกิจ Business Model Canvas

คำตอบก็คือ การวิเคราะห์ Business Model หรือโมเดลในการทำธุรกิจ ผ่านการใช้ Business Model Canvas Business Model Canvas คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรู้จักและทำความเข้าใจกับธุรกิจให้ได้ภายในกระดาษแผ่นเดียว กับการตอบคำถามเพียง 9 ข้อ ประโยชน์ของ การ ‘เข้าใจ’ ธุรกิจ ก็คือ - ผู้ประกอบการ ได้ทบทวน ทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจของตัวเอง มองได้รอบด้าน เติมส่วนที่ขาด...